Joralar sizin her birinize bir sowgat etmek isleyan yone "name zat etmeli"diyip,kan pikirlendim sonunda magtymguly atamyzyn "name sen" diyen goshgusyny okap gordumde shol goshgyny her bir gyz agzamyza mynasyp gordum. Asla seni gormemishem,dildarym! Gumrumy sen,bilbilmi sen,name sen? Gamgyn konlum hyýalynda aldaram, bag ichinde gul-gulmi sen,name sen? * garakchymyn,ya seýitmin,hojamyn, ýa sakymyn,ýa sherapmyn,ýa jammyn, ýa ýylmy sen,ýa gundizmi,gijemin, ýa aýmy sen,ýa gunmi sen,name sen? * ýa mushkmi sen,ýa kokunar anbarmyn, aýda derýamyn,ýa mowchmi sen,lembermin, ýa girdapmyn,ýa burgurmyn,name sen? * altynmy sen,kumushmi sen,zermi sen, ýa arshmy sen,ýa kursmi sen,ýermi sen, ýa chyragmyn,ýa rowshenmin name sen? * magtymguly,gech namysdan,aryndan, el gotergil bu wepasyz karinden, jahan doly,sen gapyl sen ýaryndan, ýa mestmi sen,ýa sheýdamyn,name sen?

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir