Salam

salam

Dowamy »

666 3
Köneler, 8 years ago


Futbolsss

rrrrr

Dowamy »

440 0
Köneler, 8 years ago


Kursk,rossiya

unwersitet

Dowamy »

619 2
Köneler, 8 years ago


Unversitet,hakda

unwersitet

Dowamy »

1185 11
Köneler, 8 years ago


Betje goshgy(awtory bilemok)

Ganat baglap Marsa uchsam,
Madhurini alyp gachsam,
Onung bilen sherap ichsem,
Anha dostlar, bu Jennetdir.
Abramowich agam bolsa,
Hasabyma million salsa,
Bush menden agtogrof alsa,
Ana dostum, bu Jennetdir...
Ing gymmat uchara munsem,
Ronaldang ustunden gulsem,
Amerkany basyp alsa...

Dowamy »

1597 31
Köneler, 10 years ago


Ýalñyshlyk

Adamlaryñ dogry zatlaryna yalñysh diymäñ!(pikki meniñ ýazan dogry zadyma ýalñysh diýdiñ öñki temamda)

Dowamy »

1089 36
Köneler, 10 years ago


Respect others' opinions

Gowudyra dostlar?Näme täzelik?Nämeüçindir käbiriñiz biri jogap ýazsa hökman garşy çykýañyz?Biri-biriñiz pikirleriñize hormat goýuñ.Gaýrat ediñ kyn bolsa-da.Hemmelere menden respect

Dowamy »

1284 48
Köneler, 10 years ago


Respect

Gowudyra dostlar?Näme täzelik?Nämeüçindir käbiriñiz biri jogap ýazsa hökman garşy çykýañyz?Biri-biriñiz pikirleriñize hormat goýuñ.Gaýrat ediñ kyn bolsa-da.Hemmelere menden respect

Dowamy »

553 0
Köneler, 10 years ago


Hoshlashyk

Ay dostlar menä indi hiçem girjekdäl.Men öldi diýäýiñ.Menem sizi adamdyr öydüp maslahat sorayanay.Menem samsygay.Bolya_da razy boluñ hosh galyñ.Onsoñam men 15 yashymda däl.BIDEREK WAGTYÑYZY ALANYM Ü/N BAGYSHLAÑ DOSTLAR

Dowamy »

1034 14
Köneler, 10 years ago


Kömek

Dostlar men örän kyn güne düshdim.Maña näme etmelidigimi aydyñ.shu gün meniñ halashyan gyzymyñ jigisi bar zady bilipdir.Ejesine aydypdyr.Agama_da aytjak diyya.agasam meniñ yakyn dostum.men_ä näme etjegimem bilemok

Dowamy »

1242 20
Köneler, 10 years ago


Salam

Dostlar men talyp däl.Ýöne siziñ tanysh bolmak isledim.Halamadyk bolsañyz aýdaýyñ.

Dowamy »

744 4
Köneler, 10 years ago


Turkmen rap

Reperler hakynda täzelik yokmy?Rap diñleyäniñiz barmy?

Dowamy »

1191 16
Köneler, 10 years ago


Täze agza

Dost bolmak isleýäñizmi?

Dowamy »

1017 29
Köneler, 10 years ago


Dostluk

Shohrat dostuma menden salam

Dowamy »

1236 34
Köneler, 10 years ago


Salam

Düynki maslahatda näme üytgeshme bolday? Bilyän yokmy?

Dowamy »

767 8
Köneler, 10 years ago