Hormatly watanda$ym!Sizi ýetip gelen ýa$yl Tugymyzyñ XX ýyllyk toýy b.n tüýs ýüregimden gutlaýaryn!Gutlamak bilen size baýdagymyzdaky ýyldyzlar ýaly $uglaly durmu$,ýarymaý ýaly ýagty ýol,gölleri ýaly ruhuñyzyñ görkana,ýa$yl reñki ýaly erkana,parahat durmu$y size arzuw edýärin!Hormatlamak bn Y.Muhammedow!

Köneler, ttmli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir