"Iki sany ýash yigit mashynly baryardy..." indi shu sözüñ yzyna biri jogap yazmaly we sonrakyda oñ yzyna sheyleräk dowam ediberiñ.

Köneler, Ezba tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir