Salam hormatly agzalar! Men bu yerde täze we ilki bn özümi gyzyklandyryan temamy gozgasym gelyär. Yslam dini, biologiya hem döwrebap yashayysh hakynda öz pikiriñizi yazayyñ. Adam nämeden kemala geldi? Beyik Biribar yaratdymy ya-da Charlz Darwin aytmyshlayyn maymyndanmy?

Köneler, Bayramsoltan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir