Hormatly agzalar! Shu gun depderlermin birinde shujagaz goshga gözúm dushdi. Awtoryny bilemok, yöne gecen ýyl biri shuny sms.da yazyp iberipdi. Gaty haladym we siz bilen paylashaýn diydim! Duyan dälsin, senem biri halandyr, aydyp blman yshk oduna yanandyr, sizi uzak ara ayra salandyr, göz yasharyar gtme yarym, nirde sen?! Ay bolyar "gitme" diydim gitdi yar, ol gitdi yurek munda aglayar, charhy pelek bizin bilen oynayar, meni tashlap giden yarym nirde sen!? Durmush kyndyr, senem borsun gtmeli, okuw okap arzuwlara yetmeli, gelip onson durmush toyun tutmaly, geleninde ýylgyrjak yar nirde sen!? Shu pikirde soransyn sen bir gyza, göwùn berip söyúp cökersin dyza, gyshyn birden öwrulaymezmi yaza, okuwna ugrayan durmush nirde sen!? Ara uzak gunler bolsa gecip dur, yurek gamgyn yshk meyini icip dur, soygi ejiz ara bizi yenip dur, söz bozuldy dùynki shatlyk nirde sen?! Okuw oka, nahar bi$ir, i$e git, otag súpùr, dynjyñy al gowja yat, dostlar biler parka aylan göwún shat, ondada bolmayar yarym nirde sen!? Yagday gowy arman yurek dar yaly, icim gysyar bir yetmezi bar yaly, yurek gysyar birje kem zat yar yaly, meni cyndan soyjek yarym nirde sen!?

Köneler, Auditor tarapyndan 9 years ago
  sahett 9 years ago
 • auditor gowy gosgy kim yazan bolsada gownume bolmasa bu gosgy men hakda yazylan yaly
  magnit 9 years ago
 • auditýa gelneje, senä birinä köydurip gaydypsyñ öydyän :-) betje go$gy eken!
  Abadan 9 years ago
 • Gowy go$gy gulnar,yegenin aýdy$y yaly "yene gowdan-gowy go$gular paýla."
  Tourist 9 years ago
 • Bettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
  zumerchi 9 years ago
 • aудитя энтeгeм билмaнсин, aй боля aйдaйын мeн языпдым!))) сaгжa бол бeтжe экeн
  Auditor 9 years ago
 • Kop sag bolun hormatly agzalar! Mumkin magnitik!:-)

  ozuma dal yegen daýy,
  bujagaz goshgyny yazan,
  nesip bolsa ödärin men,
  señ menden garashyan tamañ!
  magnit 9 years ago
 • a o go$gyn yzy (toest baranda) dowamy naili bolar? $o hakdada aydaysanyz d.p mikrafon tutup duran smayl.
  Auditor 9 years ago
 • Magnitik oñ bashlangyjam yok dowamam! Bu bir yone goshgy!:-)
  magnit 9 years ago
 • o go$gy yöne yerden cykmaza? :-)
  Auditor 9 years ago
 • Belki cykandyr! :-)
  zagajkis 9 years ago
 • betttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttbokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  aynash 9 years ago
 • gulnarkam,gaty gowy goshgy yazypsyng paylashanynga sagja bol!!!yene gowja goshgular bolsa yazyp dur!!!
  BATYRAVALON 8 years ago
 • Sag bol enesh soygi hakda nace yazsanam azyaly gaty gowy hasam bashyyy
  ALADIN 8 years ago
 • Bu go$gy kim ýazanam bolsa çöplenen her setirler,her tobaklar hersi bir go$gudan alynan.käbir ýerlerini özüçe üýtgedipdir.
  Go$gyny ünüs berip okañ bir sydyrgyn gidenok,her topbak ba$ga mana gitýär
  Tourist 8 years ago
 • Auditoryng özi niredekä? Yitdilai...
  Friendship 8 years ago
 • Aý, auditora bir zad-a bolýar. Shu com'a gir diýip girizip bilmän gechdim öz-ä!
  joharu 8 years ago
 • sag bol, auditor, amyn sik kuyseyandigine dushunyan, goy sana siki dubinka yali turup duran oglan dushayady-da
  arashjan 8 years ago
 • jahury sen gaty gorme. Yone seni hapa sozden yasanlar yaly. Azajyk iman et.
  p0e0r0i0j0i0k 8 years ago
 • men talyplar.comda (utanan bolyanja smaylik)
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri