Ahmetjan18 uzak yasha...

salam hormatly agzalar. sag amanja otyrsynyzmy. temamy adyndan belli bolshy yaly duyn talyplar.comyn agzalarnyn biri bolan ahmetjan18- yn doglan guni. gija galmany gutlamalydym arman duyn internet ishlemedi.

ahmet agam doglan gunun gutly bolsun. uzak yasha dunyadaki ahli gowluklary arzuw etyan. allajanyn beren yashyny manyly yasha.....

Dowamy »

1354 21
Köneler, 9 years ago


Senin barynda....

sen gudratmy ahu gozli dilberim
sen jadymy kim sen bilebilmedim.
sende akyl yetmez beyik syr bardy.
sen dymanda daglar dashlar gurlardi
sen dymanda ceshme caylar gurlardi
sen yylgyrsan kah kah urup bilbiller
keypi cag dunyade gul dey gullardi

sen gudratmy ahu gozli dilberim
jadymy sen...

Dowamy »

1304 16
Köneler, 10 years ago


Wyzdan

Bagtyñ namedigin bilyämiñ, ynsan?
wy£danyñ bardygyn yada salyamyñ?
ynsanlygyñ mähek dashy dey wy£dan-
bir parcasy bir ülshüdir Allañ!

kimin didesinde yerleshyandir ol,
kimiñ jigerinde yerleshyandir ol,
gijeler yassyga bashyñ goyañda,
seniñ bn sessiz gürleshyandir ol.

wy£dan kör...

Dowamy »

1109 11
Köneler, 10 years ago


Yetimlik...

salam agzalar.shu gun gelyarkam cagalar oyunin yanyndan gecip gaytdym.shonda 5-6 yashly gyzjagaz aglayardy,baryp soradym name boldy diyip.olam mekdepden cykan cagalar bize yetim diydi diydi.menin yuregim gy¥ym gy¥ym boldy. hemem shujagaz setirler yadyma dushdi:

hayysh edyan yetim diyman yetime
gazabyna ducar bolayman Allañ

Dowamy »

1978 21
Köneler, 10 years ago


Gabanjanglyk!

salam talyplar.comyn agzalary! cak edishime gora ahlimiz soygi barada azajygam bolsa bilyaris. meni has beter gyzyklandyryan zat soygude gabanjanlyk nameden doreyarka?!
Gabandygyncada her hili pikirler doreya, esasy bilesim gelyan zat has beter soyseñ gabanyañmy yada ynanmazcylykdan gabanjañlyk döreyämi?!

Dowamy »

1674 30
Köneler, 10 years ago


Yaramaz endik!

Dostlaryñ arasynda hossarlaryndan ogrynça cilim cekyanleriñ bardygyny bilyaris. dunyade millionlarca adam cilim cekyar. men olardan kemmi? diyen pikiriñ ahyr bir gün seniñ kelläñdede aylanmagy mumkin.
sen bu pikire erkini aldyrma.
wagtyndan öñ cilim cekenleri synla. olar gaharjañ, ynjalyksyz, gowshak, ukypsyz, calt yadagandyr. cilim c...

Dowamy »

1417 22
Köneler, 10 years ago


Soygusiz durmush barmy?!

Salam doganlar! her kim öz söygüsi barada yazsyn?! bilyan ilki ene-ata, doganlaryña söygü bolmaly, emma meni gyzyklandyryan ömrüñizi bile gecirjek janyoldashyñyz barada yazayyñ!

Dowamy »

1905 79
Köneler, 10 years ago


Soygusiz durmush barmy?!

Salam doganlar! her kim öz söygüsi barada yazsyn?! bilyan ilki ene-ata, doganlaryña söygü bolmaly, emma meni gyzyklandyryan ömrüñizi bile gecirjek janyoldashyñyz barada yazayyñ!

Dowamy »

834 2
Köneler, 10 years ago


,,yowuz günler,, shygyry...

Maña mydam,,bagtly kishi,, diyärler.
meñ bagtyma gözi gidyänler kändir.
yöne olar meniñ shu caka cenli
nicik yol gecenim bilyänem däldir.

men näce hasraty bashdan gecirdim,
bashymdan gecirdim näce külpeti
meñ bashymda däli dünyä güwledi
depämden inderip yowuz günleri.

emma herg...

Dowamy »

1549 10
Köneler, 10 years ago