Neme

salam agzalar men taze agza / gowmy yagdaylarnyz) men sizden maslahat soaramkçy . men "r" harpyny gowy aydyp bilemok we illen yanynda utanyan. men nademde gowy aydyp bilerin belki maslahat berersiniz; sizden ullakan hayysh

Dowamy »

1364 24
Köneler, 9 years ago


Tomus

Salam hormatly agzalar. Tomus kanikulynynyz gowja gecyami hacan okuwnyz bashlaya az owlak yazayn

Dowamy »

1222 19
Köneler, 9 years ago


Tm

salam agzalar gowjamysynyz? kim nacesine turkmenistana ucya minskden yazaysyn kyn gormann///

Dowamy »

999 13
Köneler, 9 years ago


Komek windows

salam agzalar sizden bir hayysh bar/ kompa virus giripdir onki antiwirus ishlanok udalit etdim. taze ustanowka etjek bolsam onki ayrylmady diyya. arasynda oz ozi ocup baslady bilyaniniz yokmy aranyzda

Dowamy »

976 16
Köneler, 9 years ago


Akyl

ýaşuly, ýaş kiçi,
birtopar kişi –
adamdan doludy
otagyň içi.

boşady bäş sanak
palawly çanak.
çanaklaň deregne
aýlandy çäýnek.

gök çaýyň başynda
gyzyşdy gürrüň:
“plan ýerden, awdan
gelýärdim bir gün.

goýberdim tazyny,
uçurdym guşy…”

Dowamy »

922 7
Köneler, 9 years ago


Gaytarma

begenerdik atasy öýne gelende,
gynanardyk gaýyn öýne gaýdanda,
obamyzda bir gaýtarma gyz bardy,
onda-da ne gaýtarma!

görmegeýdi. asyllydy. alçakdy.
ykbal bu üç bagty berenok hemmä.
(kä ikisin berip, birin berenok,
käte birin berse, ikisin kemýä).

onda şu baýlyklaň üçüsem bardy....

Dowamy »

1289 19
Köneler, 9 years ago


Bagtyyar

salam agzalar bagtyyar annageldiyew yogalypdyr diyyaler cynmyka?

Dowamy »

1060 17
Köneler, 9 years ago


Data

salam talyplar. bilede data nahili boldyka bilyaniniz ya onaryanynyz yokmy???

Dowamy »

1135 34
Köneler, 9 years ago


Admin udalit et

admin yok etsene taze gelenleri. Zayaladylara talyplar.comy .

Dowamy »

1264 13
Köneler, 9 years ago


Real-lyon 3-0

real liony ahyry sony utdy 3-0/ Mourinho-nun geleni bildirya 7 yyl bari 1/4 galyp gorenokdy

Dowamy »

1223 23
Köneler, 9 years ago


Klip nadip goymaly

klip nadip goyulya hormatly agzalar kim bilya

Dowamy »

871 2
Köneler, 9 years ago


Gowja gosgy eken

eliňe galam aldyňmy – ýaz.
eliňe pil aldyňmy – gaz.
ýazan zadyn küpür bolmasyn,
gazan zadyn çukur bolmasyn.
ýazma jäjek dakylsyn diýp,
gazma biri ýykylsyn diýp.

güli keýpine ýolma,
özüňden razy bolma.
ilki günä edip, soň etme puşman,
özüňi hasapla ilkinji duşman.
özüňe...

Dowamy »

1676 23
Köneler, 10 years ago


Real-lyon 1-1

Real Madrid Lyon bn 1-1 oynady. oz oyunde utar nesip bolsa

Dowamy »

1041 6
Köneler, 10 years ago


Arsenal-barca 2-1

arsenal barselonany 2-1 utdy adamlar

Dowamy »

1129 15
Köneler, 10 years ago


Donuzlan dunyasi

salam agzalar internetde donuzlan dunyasi kino yakmyka

Dowamy »

2006 5
Köneler, 10 years ago


Kino

salam hormatly agzalar.. taze yyla cykan turkmen kinolar inetde yokmyka? 2-3 sany kino cykypdyr oydyan

Dowamy »

1578 6
Köneler, 10 years ago


Uniwer

hormatly talyplar gelin oz okayan yurdymyzy, okuwmyzyn, adyny yazalyn

Dowamy »

2002 33
Köneler, 10 years ago


Domen

talyplar domen nahili alynyar bilyaniniz bolsa kyn gorman aydayyn

Dowamy »

770 1
Köneler, 10 years ago


Nurymuhammet MeredowBaşyn ýaýkar ýetmiş ýaşly gojalar
Oýa batar orta ýaşly ejeler
Gözlerinden ýaş dökerler niçeler
Saýrak dilli Nury aýdym aýdanda

Ýüregiňe döküler zaryn owazlar
Erär gudratyndan ýüz ýyllyk buzlar
Keşdesin goýup, diň salar gyzlar
Saýrak dilli Nury aýdym aýdanda

Gozg...

Dowamy »

1308 9
Köneler, 10 years ago


Sayt

adamlar öz saýdyňy nahili ýasap bolýa ??? bilýäniňiz bolsa aydaýyň?!!!!

Dowamy »

990 4
Köneler, 10 years ago


Hayysh

Dostlar Kakadurdy Täjimowyň "Nurana aý" aýdymyny nireden tapyp bolya??? bilýäniňiz bolsa aydaýyň!???

Dowamy »

913 4
Köneler, 10 years ago


Video.talyplar.com

video.talyplar.com name adamlar bilyan bamy

Dowamy »

730 1
Köneler, 10 years ago


Soygi

adamlar öň söýeniňi ýigrenip bolarmy?

Dowamy »

1341 24
Köneler, 10 years ago


Mm

adamlar kim ulead video studiyan kody bar? bar bolsa kyn gorman berayiň

Dowamy »

925 2
Köneler, 10 years ago


Aaa

talyplar com.dan video skachat edip bolyamy adamlar kim bilyar kyn gormesin

Dowamy »

753 1
Köneler, 10 years ago