Salam bermek hakynda

Salam dostlar,

Salam bermek sünnet. Berilen salamy yöne almak hökmany yagny parzdyr.

Sebabi berlen salamy almazlyk adamlar arasynda dushmanchylyga yol achyar. Bu bolsa dogry dal. Salam adamlar arasynda soygi doredyar.

Pygamberimiz saw aydan eken:

Bir ish öwredeyinmi aranyzda soygi-muhabbet...

Dowamy »

390 0
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 11 months ago

Salam

Salam. pikirler bolumi barmy namesi uytgesik bu yerinin. Ertir coma name boldy

Dowamy »

328 4
Sorag-jogap, аgasy tarapyndan 11 months ago

Arylardan nadip dynyp bolar.

Salam. Gun sowany ucin mi namemi? Balkonymyzda arylar birden kopelaydi. Sholardan dynmak ucin nahili yollar barka? Maslahat berayseniz.

Dowamy »

328 4
Sorag-jogap, user tarapyndan 11 months ago

Durmuşa bolan höwesiñ gaçsa name etmeli ??

Dünýeden doýmak duýgusy ?!

Dowamy »

597 16
Sorag-jogap, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 11 months ago

Az bilen - köp yada uzak yashar.

Salam dostlar,

Shu yokardaky name-de bolsa dogry aydylypdyr.

Bagtly adam - yonekey sada adamlar. Köp zady bilenoklaram, kän bir dushmanam yok son. Her kimem ony gowy göryar.

Akmak sürer döwrany,
Akylly onun hayrany.

Belki akylly adamlar - betbagt adamlardyr. Olar oylanyp köp zadyn...

Dowamy »

435 5
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 11 months ago

Gyz düýşiňe girse gowymy ?

Meň gyzlar bilen aram gelip-geçerli.Gyzlar bidenä melekler,birdenem şeýtan.ýaşlar uçin güýçli duýgy meň uçinem,asyl biziň herekedim dogrymy?

Dowamy »

637 20
Sorag-jogap, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 11 months ago

Täsin sorag

Düýn şeýleräk bir sorag bn gabatlaşdym. Zenan maşgalada (женский пол) günde bolup bilýän zat, erkek adamlarda ömründe ýekeje gezek gabat gelýän zat näme ? bilýän barmyka ?

Dowamy »

919 16
Sorag-jogap, Yeser tarapyndan 11 months ago

Name tazelik

Salam dostlar,

Taplar nichik, name tazelikler bar umuman?

Aydyp oturyn.

Dowamy »

532 5
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 11 months ago

Nädip ökünmez ýaly ýaşamaly?

Köp adamlar:"wah şu wagt öňki ýaşlygym bolsady" diýip öz durmuşynda eden ýalňyşlaryna ökünýärler. Siziňem araňyzda belki şuňa meňzeş ökükçli gezip ýörenler bar bolsa gerek. Eger bar bolsa biziň bilen paýlaşyň. Goý geljekdäki ýaşlar bir şol öňki ýalňyşlyklary gaýtalamasyn!

Şahyrlaryň biri öz goşgy setirlerinde şeýle belleýär:
Ş...

Dowamy »

556 7
Sorag-jogap, yoga tarapyndan 11 months ago

Jogap tapyp bilmedik soragym

Gawunyň ýagşysyn şagal iýer diýipdirler. Meň gowy gawun iýesim gelýär. Şonuň üçin men şagala öwrülmelimi ýa dogulaňda şagal bolup dogulmalymy?
***
Şagalyň sesi
Ýadymda, şol günem şu günki ýaly,
Dolan aý asmanda nurun saçýardy.
Garagol ýyldyzlar gözlerin gyrpyp,
Biri ýansa beýlekisi öçýärdi.

Ý...

Dowamy »

467 6
Sorag-jogap, yoga tarapyndan 11 months ago

Köpchülik we hakykat

Köpchilik edyäni yada köp adamlaryn bir mesele hakyndaky den pikirliligi - o meselän dogrulygyny subut etmeyar.

Mslm bir yalan yada bozuk ishi bir milledin köp bölegi däp-dessur yaly köpden bäri edip gelyär. We sonam shony taze neslin adamlaram islese we islemeseler ony yagny yalany we bozuk ishi göyä hakykat, dogrulyk yaly edip gely...

Dowamy »

345 3
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 11 months ago

Talyp dalashgarlere ustunlik

Salam talyplar we dalashgarler. Ilki bilem hemmanize ustunlik dileyan.
Dalashgarlerin ählisine showlylyk dileyan.
Arañyzda TDY we DI ( narhoza) synanshyanyñyz bar bolsa habarlashayyñ.

Dowamy »

334 1
Sorag-jogap, barcam tarapyndan 11 months ago

Turkmen nakyllary

Gelin bilyan türkmen nakyllary yatlalyn:

Köprüden gechyänchän donuza dayy diy.

Dowamy »

620 14
Sorag-jogap, turkmen-talyp tarapyndan 11 months ago

Elbetde söygi

Salam egindeşler we watandaşlar hemmaniz goşulyn garantiya beryan içimizdaki talanly ogln gyzlarymyz bilen öran gyzykly söhbet bolar
Welcome !!

Dowamy »

463 3
Sorag-jogap, luckyboy1999995 tarapyndan 11 months ago

Redmi 5 boyunca sorag

Aranyzda redmi 5 ulanyp goren barmy?

Dowamy »

385 3
Sorag-jogap, Iskenderoff tarapyndan 11 months ago

Visa kart boyunca komek

Visa karty playmarkede catyp goren barmy?Men catjak bolsam kartyn nomery yalnysh diyya

Dowamy »

447 4
Sorag-jogap, Iskenderoff tarapyndan 11 months ago

Hemra Rejepowyn 1 aydymynyn ady gerek

Salam. Hemra Rejepowyn bir aydymy bardy. tapyp bilemok., Sozleri

Gapynda gelin mashyn dur gulum
sen munyan ol mashyna ir gulum
kurtan tashla diyeyin men zor gulum
.......................

aglama aglama aglama yar
saklama sen mashyny egleme yar

srocny gerek bolup dur, komek etse...

Dowamy »

414 1
Sorag-jogap, ashyrhan95 tarapyndan 11 months ago

Ýazyjy şahyrlaryň salgysyny, tel. nomerini biýäňizmi

Salam hormatly agzalar, eger araňyzda türkmen ýazyjy şahyrlarynyň salgysyny, tel.nomerini bilýän bar bolsa ýazaýsaňyz.

Dowamy »

566 5
Sorag-jogap, marokka tarapyndan 11 months ago

Elektron kitap nadip yasamaly

Salam doslar men bir powest yazdym indem sony kopculige yetimekci kim bilyan bolsa habar etsin 99361267897 imo tapawudy yok islendik pikrinizi galdyryn bilyan bolsanyz komek edin okap gorseniz sizede peydasy deger sony kopculik bn paylasjak bolyan

Dowamy »

453 12
Sorag-jogap, yeke yurek tarapyndan 1 year ago

Embird studio

Slm hemenize men sizden hayisim bar
Embird studio nädip girmeli crack yuklemelimi?

Dowamy »

283 1
Sorag-jogap, AGG tarapyndan 1 year ago