Aşgabat 140 ýyllyk toýunyň öňüsyrasynda

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň giň göwrümli we aýdyň geljegi nazarlaýan beýik işleri, parasatly başlangyçlary bütin dünýäde ykrar edilýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda gözelligiň ajaýyp nusgasyna öwrülen Aşgabadyň esaslandyrylmagyna 140 ýylyň dolmagy döwletiň syýasy-jemgyýet...

Dowamy »

65 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Милашка

Ты как русалка в море
Не могу к тебе доплыть
Я быть хочу с тобою
Без тебя нет смысла жить

Моя любовь как сказка
И в главной роли
Подари мне свое сердце
И любовь мне подари

пр:Милашка дай мне ответ
Милашка «Да» или «Нет»
Милашка если все решено
Милашка оден...

Dowamy »

95 1
Täzelikler, Döwlet Aşyrovv tarapyndan 2 weeks ago

The world map

Ýer ýüzüniň hakyky kartasy. Suraty ilki başaşak ediň, soň aýnada görüň!

Dowamy »

376 24
Täzelikler, Khanture tarapyndan 2 weeks ago

Bibish we Yyldyz-hurma

Doglan gunleriniz gutly bolsun uzak yasan hemise gulup shat yashan gorjeginiz dineje gowylyk bolsun! 🎂🎂 Happy birthday to you 🎁

01.04

Dowamy »

146 16
Täzelikler, Spesnazka tarapyndan 2 weeks ago

Yene talyplara gaydyp geldik!!!

Taze agzalar bar oydyna ozinizi tanyshdyrayyn mumkin bolsa we beyleki agzalara salam!!

Dowamy »

313 40
Täzelikler, Black Wolf tarapyndan 2 weeks ago

Ine gowy aydym sayt(mugt reklama boldy welin hicle)

shu saytda luboy aydym bar eken
darkrayn omur dinlemdik aydymlarny tapdym poisk bersen luboy aydym cykya siz bilenem paylasmak isledim
https://www.muzo.mobi

Dowamy »

302 12
Täzelikler, LadaKalina. tarapyndan 2 weeks ago

Saylanan.Ru - Täze görnüşde!

Hemmä salam! Biz ýene siziň hyzmatyňyzda!

Dowamy »

130 2
Täzelikler, vipcas5555 tarapyndan 2 weeks ago

Söýgülisi bilen uruşan gyzyñ söýýänini toýda görende ýöreden pikiri

*Bellik - Mowzugy esasan duýguçyl gyzlarymyza okamagy maslahat berýärin. Mowzukdaky ýöredilen pikirler belki siziñ Real durmuşuñyzda hem duş gelip biler ýada öñler gelendir.

Oglan bilen gyz uruşýarlar we üç günden soñ toýda gabatlaşýarlar. Onsoñ gyzyñ oglan baradaky pikiri:
- "Seretdä bulam bar. Gülen bolşuny gaty şadyýan görü...

Dowamy »

347 15
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago

Begenin

men saytdan omurlik gityan alyn nesip etsin men islenmeyan yerimde duramok hijem
sag bolun !gaydyp talyplan golayindada gorunmeyan

Dowamy »

347 8
Täzelikler, Arslanova.L_05 tarapyndan 2 weeks ago

Yuzlenme!

Agzalara yuzlenyan mana sonky wagtlarda kan aydylyan soz sayda kan gelenok onkin yali aktiw dal.
men sayda gelemde begenip gelyan aslynda yone kabir haramzadalar bar howesini gachyrya,hapa payish sozler diyaler,at dakyalar men onson gelesim gelenok urshdan yadadym,bolia mn olara jogap bererdim yone yuzuni gorkezman diya yagny yashalym nikden...

Dowamy »

549 61
Täzelikler, Arslanova.L_05 tarapyndan 2 weeks ago

"Bir Zamanlar Kibris"

TRT izlenme rekorlari kiran dizilerine bir yenisini daha eklemeye hazirlaniyor.
Tamami Kuzey Kibris Türk Cumhuryetinde çekilen Bir Zamanlar Kibris dizisi, 1 Nisan'da (1nji aprel) izleyici ile bulushacak.
Kibris Türklerinin 1963-74 yillari arasinda yashadigi zorluklari gerçek olaylardan esinlenerek ekranlara tashiyacak diziyi, Kibris Tür...

Dowamy »

151 4
Täzelikler, LadaKalina. tarapyndan 2 weeks ago

Doglan günüñ bilen!!!!

Salam talyplar.comyn agzalary bu gun yene bir saytymyzdaky agzamyzyn doglan guni eken. Sohbet Abdullayew doglan gununiz gutly bolsun uzak yas bagtly durmus arzuw edyan. Yureginizde beslan arzuwlarynyza yetin! Dine ustunlik yaranynyz bolsun. Masgalanyza at-abrayly oglan bolup yetisin!!!!
30.03.2021 9:58

Dowamy »

176 16
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 2 weeks ago

Chatting

gijeki chata hosh geldiniz

Dowamy »

244 24
Täzelikler, Arslanova.L_05 tarapyndan 3 weeks ago

Täze mowzuk döredýänçäm bu mowzuk #1

Hormatly www.talyplar.com-yñ gadyrly agzalary. Şugünler nähili temalarda mowzuk aşjagymy bilemok. Şonuñ üçin "Atsyz mowzugyma" çalymdaş mowzugymy okamagy maslahat berýärin. Bu mowzugymda hem degişmeler, manyly sözler, sitatalar we ş.m zatlaryñ ählisi jemlenendir. (+) goýmak sizden mowzuk goýmak bizden))

*Iki ikiñ dört bolar,
G...

Dowamy »

215 4
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Pegas aga

uzak yashan geljegniz gorjegniz gouluk bolsun.geljekde shahyr bolup yetishin,Allam sizi soyen yarynyza bagyshlasyn ,mashgalanda gulki sesi eshdilsin,enen atan guwanyp yashasyn:)
Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday @Pegas
Happy birthday to uuuuuu:D

Dowamy »

196 9
Täzelikler, Arslanova.L_05 tarapyndan 3 weeks ago

Doglan guniniz bilen Pegas☺

Doglan guniniz bilen gutlayan Sapa aga islerinizde ustunlik arzuw edyan. Yasynyz uzyn gorjeginiz gowylyk bolsun. Taze yasynyz hem gutly bolsun. Вы лучший истинный мужчина! Я вас желаю удачи, любви, счастье 🎉🎉🎉 Menden size kicijik sowgat🎁 Sapa aga 🎂 Elmydama gulup gezin.
30.03.2021 0:00

Dowamy »

250 22
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 3 weeks ago

Bedew waspy dilde dessan

Bedew diýlende, türkmeniň ýüregi gürsüldäp, gözi uçganaklaýar, kalbyna hyjuw, merdanalyk inýär. At türkmen üçin mukaddesdir, keramatdyr. Gadymdan bäri türkmeniň toý gününde ýoldaşy, ýowuz günde syrdaşy bolan bedewlerimiz bu günki gün Bagtyýarlyk döwrümizde toýlarymyzyň bezegine, sagdyn durmuşyň nurana nyşanyna, ösüşlere barýan ýurdumyzyň belent dep...

Dowamy »

61 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Bütindünýä şugla saçýar Aşgabat

Türkmenistanyň Prezidentligine saýlanan ilkinji günlerinden başlap milli Liderimiz ýurdumyzyň ähli künjeklerini düýpli döwrebaplaşdyrmak işiniň we tutuş türkmen topragyny gurşap alan oňyn özgertmeleriň başyny başlady. Ak mermerli paýtagtymyzyň ösmeginde döwlet Baştutanymyzyň ägirt uly tagallasy bar.
Arkadag Prezidentimiziň başlangyjy esasynd...

Dowamy »

57 0
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Geliňde görüň.

Ýazyň hany güleliň

Dowamy »

314 26
Täzelikler, Nätänyş adam tarapyndan 3 weeks ago

Pegas, Alles Gute zum Geburtstag!

Doglan gunin gutly bolsun uzak yasa hemise bagtly bolup yasa gorjegin dineje gowylyk bolsun esasy manyly yasa🎂 Happy birthday to you, i wish you the best in the world 🎉
30.03 guni onunden gutlag!

P.S. Sowemokdyryn. I just love speak another languages. Dineje herhili dillerde geplemani halayen.

Dowamy »

254 24
Täzelikler, Spesnazka tarapyndan 3 weeks ago