Www.syrlywakalar.ru

Salam gadyrly agzalar. Sizi bilime ylyma, tehnologiýa, taryha, her dürli maglumatlara dolyp ýatan blog saýda www.syrlywakalar.ru çagyrýaryn. Her hili maglumatlardan, her hili temalardan toplanan bu saýt göwnüñize ýarar diýip umyt etýän.

Dowamy »

152 10
Täzelikler, Nazarhann tarapyndan 1 week ago

MrOKaS Happy Birthday #talypçy

Salam Talyplaryň gadyrly agzalary.
Ine şugün bilişiňiz ýaly saýtymyzyň agzalarynyň biri - MrOkaS-yň doglan güni.
Orazmuhammet doglan günüň gutly bolsun, Uzak ýaşa. Görjegiň diňe gowluk bolsun!

Dowamy »

89 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Men cykyan

Sagbolun doslar men saytdan cykyan 😭😭✋

Salam doslar goumy

Wrestling imo nomer ber su gun stawka goyjak menem

Dowamy »

160 12
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago

😉

Bᴏʟᴅ ɪᴄᴇɴᴇ ɴᴇsɪᴘ ᴇᴛsɪɴ

Dowamy »

144 10
Täzelikler, umitkhann tarapyndan 1 week ago

TOP3 Türkmen Portal saýtlary! #talypçy

Hemma salam! Men bugun sizlere, virus reklama, girişler, meşhurlygy boýunça ýazylan Türkmenistanyñ Portala öwrülen saýtlarynyñ sanawy bilen tanyşdyrmakçy! Diýmek başladyk!!!

TOP 1 - ORUN: TmCars.info bildirişler portaly! Bu saýt 2018-nji ýylda Clean Code Tm tarapyndan döredilen, bolup bu sahypa Pr-Cy analizi boýunça, her gün 10000 gi...

Dowamy »

163 4
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

😂😂✌✌✌

Kimiñ eliniñ icinde ůc sany cyzyk bar bolsa sol adamyn eden arzuwy amala aşýarmyš!
Kimiñ elinde iki sany cyzyk bolsa onun dine doglan gununde eden arzuwy amala aşŷarmyśKimiñ elinde cyzyk yok bolsa
Onda eliniz hapa bolupdyr elinizi yuwup gelayin!!

Dowamy »

105 7
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago

Güleseňiz gelse menden hem bir degişmejik #talypçy

Bir erkek türmeden çykdy. Iki adam öldüreni üçin basylypdy. Indi otlyda öýüne barýar. Kupesine girýär, 3 sany buluç otyr. Ikisi stolda iýip otyr, 3-njisi ýokarky polkada ýatyr. Buluçlar muny görenden çörege çagyrdylar. Aý olam begenip otyrdy, iýdiler içdiler. Iki buluç "biz çilim çekip geläli" diýip çykyp gitdiler. 5 minutdan otly silkendi, ýokarda...

Dowamy »

247 12
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

DERBY oyunlarrr

Beşiktaŝ----- Galatasaraý
17= nji ýanwarda ☝☝☝
GALATASARAÝ jankŏýerleri,,!
Atletico Madrid----- Sevilla
13=nji yanwar!!
Menin pikirimce oyun nicya bolyar!

Porto-----Benfica
16=njy yanwar!!
Benficaaa jankoyerleriii,!!

Dowamy »

93 16
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago

Sorag

Dz cymny semicka tarapdan bolsa 64503558 tel .imo habarlas.cotki gep ba

Dowamy »

119 3
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Dünýädäki iň täsin rekort #talypçy

Dünýäde iň uly dyrnakly adam li redmon bolup, ol häzir amerikanyň solt laýk siti ştatynda ýaşaýar. ol dyrnaklaryny 1979-njy ýyldan başlap ösdürip başlaýar. onuň hemme dyrnaklarynyň uzynlygy jemi 8.65m, barlag işleri 2008-nji ýylda ispaniýada geçirilýär. ol dyrnaklaryny ösdürmek üçin 30 ýyl sarp edýär. sag eli başam barmak – 76.4sm süýem barmak – 72...

Dowamy »

160 7
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Size bir sorag.Hokman gorun hem mana komek edin.

Size uly haýyşt bar mana komek edin!

Dostlar size bir sorag bar siz haysynyz Wi-fi dowup bilyanin barmy dowup bilyanin bolsa mana komek edin men wi-fi dowup bilemok gonsymyzda wi-fi bar mana mg çydanok haýyşt komek edin dowup berin.😦😦😦😦😦😫

Dowamy »

309 28
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Yene dostlar size taze aydym.Soldatlar ucin yada soldat boljaklar ucin bu aydym.

Dostum dinle soldat sozum
Kerki ilim nirde galdy
Klasdaşlar gozel gyzlar
Soyyan gyzym yzymda galdy

Bir kruşgedir içyan çaýyn
Olçeglidir mesge paýyn
Şeydip geçer gunun aýyn
Graždanlyk nirde galdy

Adboy sozi dilindedir
Bir pay ädik elindedir
Soldat bolsan gunun s...

Dowamy »

215 10
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Sorag

Bil tesla satsa bla aksiya duser.

Kim aksiyasy bar?

Kim islesya aksiya bilen

Dowamy »

66 0
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Sorag

Bil tesla satsa bla aksiya duser.

Kim aksiyasy bar?

Kim islesya aksiya bilen

Dowamy »

74 1
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Lukman gyzy diyen aydym hem çykdy.

Her gulayse gaydyp geler yaslygym
Lukman gyzy ýylgyranda gulende
Her gulayse gaydyp geler yaslygym
Lukman gyzy ýylgyranda gulende.

Dodajygy gunça kemin gyzarar
Kirpikleri ok yay kimin kesiler
Gara gozi bir enayja suzuler
Lukman gyzy ýylgyranda gulende.

Yamanlaryn yuregimde k...

Dowamy »

48 0
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Gitara Aýdymlary

Salam dostlar aydymyn ady,,Nesip etmesin"
Üns berip okan gaýgyly aýdym! ine bu yusup dost ucon

1.Ey hudaýym bu ýaradan bendañe
Gulmek dal aglamak nesip etmesin
Bu dunyede ýaşasyn goý erkana
Dogulmak dal ölmek nesip etmesin!

2.Sypalap seredip bakan malymyyy
Birine niýetlap alan zadymy<...

Dowamy »

66 3
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

A sen bilýäňmi, eger gel bilseňem gel oka bil! #talypçy

1. Leňňeç bir ýyllap iýmitlenmän ýaşap bilýär.
2. Kalibri - Yzlygyna uçup bilýän ýeketäk guşdur.
3. Andorra - Dünýäde ýeketäk poçta hyzmaty mugt bolan döwletdir.
4. Piramidalaryň içinde radar, ultrases ýaly enjamlar işlemeýär.
5. Garynjalar hiç wagt ýatmaýar.
6. Her ýylda Aý Ýerden 4sm daşlaşýar.
7. Iň ýeňi...

Dowamy »

241 54
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Gitara Aýdym.Ine gowy aydym.Okaman geçmeli dal.

Aladirin sazyny sen bir şeyda bilibili
Menem onson soymayin
Senindey gyzyl guli,gulum mana yetmedi
Gormesem gara gozun ayralyk ajy omrum.

Guler yuzun gulup dur,yanaklaryn nar yaly
Mena seni eý goryan,ähli wepan bar yaly
Daşyndan gawanyaryn,hyrydaryn kan yaly
Ogryn-ogryn seredyan mende gowni...

Dowamy »

89 7
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Gitara Aýdym

,,Bileje okan gyzlar"

Yada duşse gamgyn bolyan
Bileje okan gyzlar
Kalbym müñ bir mukam salyar
Bileje okan gyzlar

Yaslyk bizden geçer gider
Kepderi kemin uçar gider
Bizden arany açar gider
Bileje okan gyzlar

Okadan yazan hatlarynyz
Goz onumde syratynyz

Dowamy »

55 4
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Gitara Aýdymlar

,,Kűýsap seni daň atýança"

Sataşyp ol yol boyunda
Ogryn-ogryn sozleserdik
Soygi hakda bagt hakda
Suyji-suyji sozleserdik.

Kuysap seni dan atyanca
Garasaryn gun batyanca
Ol gyz meñ bagtym dal eken
Aglaryn omrum otyançe.

Arzuw edip sen hakynda
Indi senden...

Dowamy »

71 7
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago