😡😒 Pih pahlarrr

Duyn
Holstein Kiel- Bawariya dususugy gecirildi
Oyun 2-2 gutardy we her iki komanda penalty depdi
8-7 hasap bilen Bawariya utuldy!!
Totenham -Fulham dususugy duyn gecirildi
Oyun 1-1 tamamlandy!
Yuwentus- Genoa dususygy duyn gecirildi
90-minutda urlan gollar 2-2 yagny denlik hasap bilen extra...

Dowamy »

144 13
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago

Ertiriniz haýyrly#talypçy.

Salam hemmaňize. Ertiriňiz haýyrly bolsun! Sobähul haýr! Melekler öýňize myhman bolsun,ertir namazyndan soňra!

Dowamy »

49 3
Täzelikler, *Hemedany tarapyndan 1 week ago

TasinDunya.Ru - Tazelikler, Tasinlikler, Gyzykly makalalar!

Biz sizi https://tasindunya.ru saytmyza cagyryarys! Saytda her gun taze gyzykly makalalar paylasylyar!

Hormat bilen, TasinDunya GROUP.!

Dowamy »

86 3
Täzelikler, NoCodding tarapyndan 1 week ago

Size sorag!!!

Size sorag!Konfresya gosulanynyz ucin sag bolun yene konfresya barmyka eger bar bolsa habar berinler.

Dowamy »

55 1
Täzelikler, Dowlet Ashyrow tarapyndan 1 week ago

Sorag

Corjovda ozbek ya turkmen haysy kop.prosta gyzykdym

Dowamy »

184 8
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Ertir.com

ertir.com-yn agzalary, siz bardemi??

Dowamy »

188 9
Täzelikler, forgotten tarapyndan 1 week ago

Maksadyň näme #talypçy

Gadym zamanlarda bir batyr ýigit çölde ýeke galypdyr. Ol çölüñ soñuna çykar ýaly däl eken. şol gidip barşyna ol bedew atyndan jyda düşüp, ähli şaý-esbaplaryndan diñe gylyjyny alyp galypdyr. Açlyk hem teşnelik ony ysgyndan gaçyrypdyr. Halys tapdan gaçyp ugranda, uzakdan bir köl görünüpdir. Garaz gyrmyldap barşyna ol ahry köle ýetipdir. Emma onuñ göz...

Dowamy »

152 4
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Üns beriň bäsleşik! #talypçy #bäsleşik #täze

Hemmä salam! 11.01.2021 seneden, 17.01.2021 sene aralygynda, Talypçylar bäsleşigi geçirilýär!
Bäsleşikde iň aktiw bolan mowzuklar, teswir ýazmak boýunça, mowzuk açmak boýunça, görülmeler, teswirler boýunça awtorlara TOP 3 reýting hasaplanylýar!

Bäsleşige islendik agzlar gatnaşyp biler! Bäsleşik şertleri!
bäsleşik üçin b...

Dowamy »

103 1
Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago

Web money tm cell yuzlenme

Dos 1xbet stawka diyipsin bir mowzykda su yerde dusundirsenee

Dowamy »

92 5
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago

Sorag

Basga velayat bolsam studia isini cozyan bolsa 64503558 habarlas

Orazik dzdan agza gerek studiasy bolmaly gorsen habarlas

Dowamy »

76 2
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Sorag

Dz oba hojalyk instutynda okayan gerek.mug bolsam bolya.arasynda studiasy bolsa has geregi
864503558 habarlas

Dowamy »

87 2
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Salam dostlar!!!!!

☺😊😀😁😃😄😆😂
Ertiriniz hayyrly bolsyn!!!!!
Goumysynyz!! !?
Yagdaylarynyz goumy?!?
Kim su gun name etmekci kim arzuwuna maksadyna yetmekci bolsa "udachi" diyyan we basga arzuw-maksatlaryna yetmegini isleyan!!!!!!!!!!!!!!!!

Kop bolmadymay!?😅

Dowamy »

109 8
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago

герек

Дздан студиа герек хызмат бар.
864503558 тел етай

Ким хайсы студиа халайа

Dowamy »

70 2
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 1 week ago

Talyplar.com-yň konferensiýa gijesi #2 #talypçy

Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýamyza gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bu günki guran konferensiýamyza:
1. Perhat Sabirovv
2. Ahmedik_97
3. BeZZaT.
4. Mr_Arsen
5. Dowlet Ashyrow
6. ZET-P...

Dowamy »

262 14
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Konfrensiya dowam edya

Salam ildesler konfrensiya dowam edya eger gosuljak bolsanyz nomer ugradayyn

Dowamy »

182 11
Täzelikler, Ylham005 tarapyndan 1 week ago

Saýtlara baha...

Ilki bilen aydayyn degisme äheňindedir :)

www.dostluk.ru - Gyzykly, akylsyzlar töhmetçiler kemsidijiler köp, hack iýen saýt, adminleri vip akylsyz kelle gowy däl mal guşkelle, göripler köp, sähel zady ulaltýarlar, forum saýt, reklama bolanok.

www.talyplar.com - Iñ irki saýtlaryñ biri, gyzykly, adminleri gowy, sähel zad...

Dowamy »

297 13
Täzelikler, Gutulmyş tarapyndan 1 week ago

Я не подкаблучник.

Скажу про себя, все женщины, которые живут вокруг меня, это моя семья: мама, жена, сестра, дочь... Они все имеют неограниченные права. Абсолютно неограниченные права и они делают все, что захотят. Знаете почему?! Потому что я их ЛЮБЛЮ! Я ИХ ЛЮБЛЮ... Поэтому у них неограниченны права. Кто-то скажет подкаблучник, а я скажу, что так поступает - МУЖИК!...

Dowamy »

38 0
Täzelikler, soho tarapyndan 1 week ago

Talyplar-yň konferensiýa gijesi #2 #Talypçy

Salam www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun
Eger garşy bolmasaňyz şugün hem gatnaşygymyz berk bolsun diýip TMCell arkaly jaňlaşyp konferensiýa geçiräýsem diýýän.
Eger makullaýan bolsaňyz kommentariýada pikirleriňizi galdyryň. Konferensiýa 22:00-da başlaýar.
Eger goşmaça pikirleriňiz bolsa teswirlere ýa...

Dowamy »

126 6
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago

Ýaryş guni belli boldy!!!!

22-nji yanwarda 9-njy synplara
23-nji yanwarda 10-11 synplar
Kimler yaryşa gatnasyan bolsa hemanne UDACHI diyyan !!!!

Dowamy »

108 8
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago

!!!!

Wrestling sayt stawkalary goybersene

Dowamy »

70 7
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 week ago