Akyş Saparow "Çyn söygi" Aydym

Sen ucmak isleseñ ganat bolardym,
Sen uçmah isleseñ jennet bolardym.
Sen gonmak isleseñ toprak bolardym,
Sen saýa küyseseñ yaprak bolardym.
Seniñ islegiñçe ýaşajak bolup,
Dunyañ ahli duzgunlerini bozardym.

Sen guyzi kuyseseñ saralyp solup,
Yapragny duşuren bag dek tozardym.
Sen gyşy kü...

Dowamy »

34 0
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 23 hours ago

Usuly-amaly okuw maslahaty geçirildi

Usuly-amaly okuw maslahaty geçirildi

Ak bugdaý etrabynyň bilim işgärleriniň 2019-njy ýylyň awgust aýynyň 15,16,17-sine geçirilen usuly-amaly okuwlary Änew şäheriniň 16,28-nji orta mekdeplerinde we 15, 20-nji çagalar baglarynda "Bilim almak, hünär öwrenmek, durmuşa taýýar bolmak her bir ynsanýete uly bagtdyr" diýen şygar astynda guram...

Dowamy »

36 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 1 day ago

«Ýaňlan, Diýarym! —2019»

«Ýaňlan, Diýarym! —2019»

Ýakynda Änew şäherindäki Medeniýet öýüniň öňündäki meýdançada ýurdumyzyň höwesjeň aýdymçy ýaşlarynyň arasynda yglan edilen “Ýaňlan, Diýarym! —2019” telebäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäginde geçirilýän däbe öwr...

Dowamy »

37 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 days ago

Gülüň owadan bäsleşigi

Gülüň owadan bäsleşigi

Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň Medeniýet öýünde «Gülüň owadan» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi tarapyndan çeper elli, zähmetsöýer zenanlaryň arasynda yglan edilen bäsleşigiň bu tapgyryna el hünärine ussat zenanlaryň uly topary gatnaşdy.
Bä...

Dowamy »

38 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 2 days ago

Hamitbek Tajimuradow

Hamitbek Tajimuradow Хамитбек Тажимурадов Hämitbek Täjimuradow

Dowamy »

76 1
Täzelikler, Hamitbek Tajimuradow tarapyndan 2 days ago

Gün urmagyndan ägä boluň!

Gün urmagyndan ägä boluň!
Gün şöhlesiniň ynsan bedeni üçin peýdalydygy hiç hili şübhe döretmeýär. Ol adam bedeniniň immunitetini ýokarlandyryp, gan aylanşygyny işjeňleşdirýär, bakteriya garşy täsir edýär, adamyn ruhyny beýgeldýär. Bedende şähtini açýan serotaniniň (bagt garmony) işlenip çykarylşyny işjeňleşdirip, melotaniniň (uky gormo...

Dowamy »

58 0
Täzelikler, 12 tarapyndan 3 days ago

Bilet gerek ve

Salam Bilet gerek +99364503558 ve su yere her gezek pocta kod goyberip giryanmi? Pusk duvmani nadip isletmeli? Samolet internetden bilet alynyany adresini berin? Onden sps

Dowamy »

72 0
Täzelikler, Талып tarapyndan 3 days ago

Arasynda guleliñlay azajyk

Bir oglan mollada okayar ekeni. Mununam bir owadan ejesi bar ekeni. Oglan her gun mollan yanyna gelende molla " Gel hany owadan heleyiñ ogly" diyyar eken. Oglan bolsa halys yadap ejesine "Indi mena molla okamaga gitjek dal her gezek baramda Gel owadan heleyiñ ogly diyya diypdir. Ejesi bolsa yok oglum gidiber yone indi sey diyse ejem seni sugun oyla...

Dowamy »

315 4
Täzelikler, Rakuten tarapyndan 5 days ago

Tolkun.Ml saýty 10-njy oktýabra çenli aksiýa geçirýär!!!

Salam Talyplar.com saýtynyň Hormatly agzalary!
Düýnden Oktýabr aýynyň 10-e çenli Tolkun.Ml saýty aksiýa geçirýändir.
Aksiýa bu saýta agza bolanlaryň hemmesi gatnaşyp biler.


Saýtda berilýän mümkinçilikler şulardan ybarat.

1. Täze agza bolanlar üçin 50 ball sowgat berilýär.

2. Forum...

Dowamy »

136 2
Täzelikler, Umman tarapyndan 5 days ago

Bet zatlar

Salam hormatly agzalar. Taze edara açdyk içinde her durli zatlar bar. Suraty dizayn,Programma yasap bermek... esasy zat betinden muşderilere garaşyas Muşderilere betinden hyzmat etmekçi bet website lar yasap beryas

habarlaşmak učin sham9797neze@gmail.com

Dowamy »

159 1
Täzelikler, sapar12 tarapyndan 1 week ago

В Авазе состоялась конференция, посвященная аспектам финансирования ЦУР

В отеле «Хазар» национальной туристической зоны «Аваза» состоялась конференция «Финансирование в целях содействия реализации Повестки Дня до 2030 года в рамках устойчивого развития», сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Согласно информации, этот форум организован Постоянным Представительством ООН в нашей с...

Dowamy »

116 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 1 week ago

Туркменистан планирует запустить паромное сообщение с рядом регионов России

Туркменистан рассчитывает создать паромное сообщение с рядом регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на советника Посольства Туркменистана в России Сердара Дурдыева.

«Работаем. Сейчас один из приоритетов с Астраханской областью, вот целая делегация приехала [на форум], уже давно ведется плотное обсуждение», – сказал Сердар Дурдыев...

Dowamy »

110 0
Täzelikler, nexttm tarapyndan 1 week ago

Şweýsar kompaniýasy türkmen dokma senagatynyň ösüşine buýsanýar

Türkmenbaşydaky Halkara deňiz portunda geçirilen Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisine Türkmenistanyň dokma senagatynda ulanylýan enjamlaryň öndürijileri hem gatnaşdy.

Pagta süýmünden ýüplük öndürýän, şeýle hem olary dokaýan enjamlary öndürýän Şweýsariýanyň “Rieter” kompaniýasy Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi b...

Dowamy »

126 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

Hazarýaka ýurtlary telekeçiler bilen logistika hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrar

Ulag we logistika ulgamyna bagyşlanyp “Deňiz” myhmanhanasynda geçirilen tegelek stolyň soňunda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky söwda wekili Aleksandr Ýelizarow maslahatyň netijeleri boýunça beýanat berdi.

Tegelek stolyň esasy mowzugynyň dürli ulag geçelgelerinde ýükleri daşamakda ýüze çykýan meselelere çözgüt tapmak bolandyg...

Dowamy »

107 0
Täzelikler, yashalym tarapyndan 1 week ago

Sorag

Salam lbdaky seyitnazar seydi instut ve dzdaky tohi barada sorag bady? 864503558

Dowamy »

128 0
Täzelikler, Талып tarapyndan 1 week ago

В Авазе состоялось открытие первого КЭФ-2019

Сегодня в национальной туристической зоне «Аваза» состоялось торжественное открытие заседания международной конференции «Каспийское море: выгоды развития международного экономического сотрудничества».

Заседание началось с выступления Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Глава государства поздравил собравшихся н...

Dowamy »

107 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 1 week ago

Каспийская выставка иннотехнологий дает импульс к бизнес-сотрудничеству

Сегодня в рамках Каспийской выставки иннотехнологий в Туркменбаши между частными бизнес-компаниями состоялось торжественное подписание меморандума о создании логистического коридора Туркменбаши-Баку-Батуми-Херсон.

В подписании документа участвовали ООО ГК «Содружество» (Украина), Общественный союз Балтийско-Черноморский экономичес...

Dowamy »

109 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 1 week ago

В Туркменбаши открылись Каспийская выставка инновационных технологий и международная автовыставка «Türkmen sährasy-2019»

Сегодня в городе Туркменбаши открылись Каспийская выставка инновационных технологий и международная автовыставка «Türkmen sährasy-2019», организованные в рамках Первого Каспийского экономического форума, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Грандиозное мероприятие призвано продемонстрировать достижения и потенциал...

Dowamy »

102 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 1 week ago

Türkmenistanyň Prezidenti Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisine we «Türkmen sährasy - 2019» atly halkara awtosergisine gatnaşyjylara gutlag iberdi

Hormatly halkara sergilerine gatnaşyjylar!
Gadyrly myhmanlar!

Sizi Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýän Hazar innowasion tehnologiýalar halkara sergisiniň we «Türkmen sährasy - 2019» atly halkara awtosergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Gojaman Hazaryň türkmen kenarynda...

Dowamy »

101 0
Täzelikler, Gyzykly tarapyndan 1 week ago

Islemeyan sayt

Salam galamdas yasyl yaprak kitapcy 2si duybinden yok yaly... kitapcy vifide 1.5 miliondam girmedi... 64503558

Dowamy »

243 3
Täzelikler, Талып tarapyndan 2 weeks ago