.......

Bizde bedenterbiýe mugallymy himiýadan okatmagy,himiýa mugallymy türkmen dili we edebiýatyndan okatmagy,türkmen dili we edebiýaty mugallymy bolsa algebradan okatmagy adaty ýagdaý.

Dowamy »

277 19
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 2 weeks ago

.......

2005-nji ýylyň iýul aýynda "National Geographic" telekanaly tomaşaçylara täze adamy öldürmek başarnygy barada yzgiderli dokumental filimi hödürledi.

Filimi döredijileriň getiren faktlary hakyktatdan hem haýran galdyryjy we bu barada ylmy barlaglar bizi adamyň özünede,urşada başgaça garamaga mejbur edýär.

Näme üçin ad...

Dowamy »

177 2
Täzelikler, Dowsypat00 tarapyndan 2 weeks ago

Hemmeden haýyş!

Men täze elektron kitaphana saýtyny döretdim, häzirlikçe saýt adyny aýdyp biljek dâl.

Sebäbi şu wagt aýtsam boş saýt içinde hiç hili kitap ýok, we bir gezek giren adam soň girmez, şol sebäpden men ilki saýtdaky kitaplar sanyny azyndan 100 kitaba ýeteninde Saýt adyny size ýetirýän.

Men bu kitaphana saýtyna başga saýtla...

Dowamy »

267 30
Täzelikler, Orazik.. tarapyndan 2 weeks ago

Minnetdar!

Sagboluñ gutlanyñyz üçin ,Xyivenia,yekejam,natanyş adam,tiko,khanture,black wolf,yyldyz,wrestling,Nirvana,Orazik,Hercai!
Sizem doglan günuñizi ýazsañyz belki bizem gutlardyk.
P.S :Sowgatsyzam bir doglan gün bolarmy dilden bolsa da ine size shu sowgat beryaris diýp yazaymaly ekeniniz bolmasa ine sowgat diyp bir jorabyñ suratyny goýan...

Dowamy »

250 24
Täzelikler, AndroidHacker tarapyndan 2 weeks ago

AndroidHaker ucin!

Doly tanamok welin,bu gun talyplar.com saytymyzyñ agzasy bolan AndroidHaker agzamyzyñ doglan guni.Soze ceper dal,su wagt ylhamym gelenokda :) Doglan gunuñ gutly bolsun,janyñ sag,omruñ uzak bolup,Allajanyñ beren omruni diñe bagtly bolup gecirmek nesip etsin Ensallah!

Dowamy »

140 10
Täzelikler, yekejam. tarapyndan 2 weeks ago

Doglan gununiz bilen AndroidHacker🎉🎉🎉🎉🎉🎉

Bugün adaty günlerden tapawutly bir gün. Sebäbi bu gün talyplar.com saýtynyñ agzasy bolan @AndroidHacker-iñ doglan güni ýagny Rejep aga 😊
Doglan günüñiz bilen özümiñ adymdan tüýs ýüregimden gutlaýan! Ýaşyñyz uzyn bolsun!!! Güler ýüzüñiz hemişe Bagtdan dolup dursun! Işiñizde belent sepgitlere ýetmegiñizi arzuw etýän! Durmuşyñyzda hiç hili kyn...

Dowamy »

116 6
Täzelikler, Xyivenia tarapyndan 2 weeks ago

TMBOOKS-Elektron kitaphana we Bloglar

Salam hormatly saýt agzalary! Habaryňyz bar ençeme wagtdan bäri talyplar saýty eýesizligi sebäpli harlanýar ,herkim edenini edip gezip ýör.Şol sebäpden size amatly bolmagy üçin täze TMBOOKS saýtymyzy işe düşürdik.
Saýt öz içine Blog ,Kitaphana ,Myhmanhana ýaly modullary alýar hem-de özüniň amatly gelşikli Web hem-de adaptirlenen Mobil d...

Dowamy »

223 15
Täzelikler, SaDMaN tarapyndan 2 weeks ago

Ilon Mask

Ilon Mask (Elon Musk) hem ilyuminatlara gulluk etyan eken!(Muny suratdaky elindaki uchburchlugyn ichindaki goz shayatlyk etyar) Bu hazirki dowrun in bay adamy bolmak bilen Bitcoin kriptovalyutasynyn eyesi hokmunde guman edilyar...

Dowamy »

303 16
Täzelikler, zumerchi tarapyndan 2 weeks ago

Galamdaş — kitaphana.

Salam talyplar! Ýaňy ýakynlarda ulgama başlan https://galamdas.ucoz.net döredijilik shypasynyň KITAPHANA bölümi öz işine başlady. Indi siz öz gerek kitabyňyzy aýtsaňyz size tapmaga kömek edip bileris diýip umyt edýäris.

galamdas.ucoz.net/load/

Bu bölümden öz gerek kitabyňyzy ýükläp alyp bilersiňiz!

Gala...

Dowamy »

140 3
Täzelikler, Mr.WriTer tarapyndan 3 weeks ago

Kolmar oyuny

Kino-sungat aleminde 2021-nji yylyñ garashylmadyk wakalaryndan biri hem Korey serialy, Netflix-iñ onumi bolan "Kolmar oyuny"-dyr.
Hwan Don Syok-yñ 2008-nji yylda duzen, emma finans yagdayy sebapli, ençe yyllar dushurip bilmedik bu serialy - diri galmak, urushly, triller, drama gornushli bolup, 9 bolumden ybarat "Kolmar oyuny" serialynda gurru...

Dowamy »

298 34
Täzelikler, soho tarapyndan 3 weeks ago

Gülmek Ömürden ft. 6aýdan soñ online

- Jorajan, Baş lukmanyň aýtmagyna görä men göwreli ekenim. 
- Nähili gowy habar, sen eýýäm çagajygyñ adyny hem taýynlap goýansyñ jorajan? 
-Ýok, Jorajan. Men häli çagañ otçestwosy hakda pikir edýän..

Biri 15 ýaşlarynda türmä girýär. 35 ýaşlaryndada türmeden çykýar. Öýüne gaýtjak bolup poýuza münýär. Poýuzda gaýdyp barýa...

Dowamy »

505 14
Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago

Wonder woman 1984

"Wonder woman 1984"
bu kino 2020-nji ýylda çykan amerikan fantastikaly kinodyr. Kinonyñ Režisýory Patty Jenkins.
kinoda gadymy tapyndy daşyñ gudraty we dilegler hakynda gitýär. daş adamlaryñ ýekeje dilegini amala aşyryp berýär. indi şol daş siziñ eliñizde bolanda näme dilärdiñiz?!

Dowamy »

121 3
Täzelikler, yyldyz. tarapyndan 3 weeks ago

****

Türkiýede Midas atly pişik dogabitdi genetik anomaliýa sebäpli internet ýyldyzyna öwrüldi we öz öýüni tapdy.Pişigiň suraty we wideolary Instagramda ýerleşdirildi.

Kadrlarda onuň gulagynyň içinden ýene kiçi gulagynyň barlygyny görmek bolýar.

Ladbible portalynyň ýazmagna görä,kiçi gulaklar pişigiň eşitmegine päsgel berme...

Dowamy »

139 3
Täzelikler, Гость tarapyndan 3 weeks ago

Dostluk.ru

ене ишланокмы достлык?гирип боланок велин я ене проф поздулармыка

Dowamy »

184 5
Täzelikler, the_end tarapyndan 3 weeks ago

Peydaly maslahat...

Doktorlar maslahat berdi...
"Gunde bir Maryly bilen gurleshmeli. Nastreniyana we yuregine peydaly"
Halan bolsanyz like!

Dowamy »

583 33
Täzelikler, Ahmedik_97 tarapyndan 3 weeks ago

Bize goşulyň...(erkin-chat.chatovod.ru)

Köpçülik bilen söhbetdeş bolasyňyz gelýän bolsa ,hem-de tanyşyp dostlaşasyňyz gelýän bolsa onda chatovod.ru-da açylan https://erkin-chat.chatovod.ru saýtyna geliň!

Çat anonym stilde hem işleýär ,şol sebäpli akkaundy tassyklatman hem diňe nik ýazyp girip bolýar ,mundan başgada köp amatlyklar bar ,saýta geliň we agza boluň!

Dowamy »

185 2
Täzelikler, SaDMaN tarapyndan 3 weeks ago

Adam bolmaýaňyz siz

Ertir ýene-de arassalap ber diýip haýyş etmeli boljak admine.

Dowamy »

1153 146
Täzelikler, TrustORG tarapyndan 1 month ago

Programma Hyzmaty

Goşgy, Hekaýa düzýänler bar bolsa, Dürli görnüşde programma ýada Android kitap düzüp berýäs,
Saýt Programmasy
Mp3 programma
we başgalar, Amatly bahadan

Habarlaşmak üçin:

Imo Nom:+79096048673
Pocta1:mrcoder04@gmail
Pocta2:tkmcoder@gmail

Mr_Coder hyzmatynyzda

Dowamy »

167 2
Täzelikler, Syke Dali tarapyndan 1 month ago

??

Salam talyplar.com saytynyň agzalary. Meniň gozgajak bolyan meselam. 15-18 yaşly oglanlaryň kõpüsi Moyka-da maşyn yuwup yada kafede restoranlarda offisant bolup işläp ya gara işlerde (otag etmek pagta yygmak) da işleyärler.Bu yalan däl.Aslynda hacana cenli bu işlerde işlemeli.Meň pikirimce başga has aňsat yollar bilen so işlerden kõp gazanyp bolar....

Dowamy »

719 15
Täzelikler, Paris tarapyndan 1 month ago

Süýjilik

Gara keks

gerekli zatlary:
6 ýumurtga
2 stakan şeker
3 loşka kakao
2.5 stakan süýt
0.5 stakan ýag
3.5 stakan un
2 gabartma tozy
1 vanilin.
duhowkany yakyp goýmaly öñunden.
uly gap alp 6ýumurtgany çakyp şekerini guýup garmaly. kakaony goşup ýene garmaly. suyt bn ya...

Dowamy »

507 26
Täzelikler, yyldyz. tarapyndan 1 month ago