Wah,wah...meñ soñky açan temalarymyñ i$ini görüpdirler!

"dostlar/joralar", "jogaplamagyñyzy haýy$ edýän", "18 ýa$ym"...

Dowamy »

1656 42
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Ölüm

Esselamu aleykum talyplar com agzalary mening bir kemciligim bar kawagyt mening ölesim gelyar näme ücin özümem bilemok kem zadymam yok hemme zadym yerbe-yer bu dine mende bolyamyka sizin bilen maslagatlashayyn diydim,yone mana dali kem akyldyr diyip pikir edaymawerin!

Dowamy »

1987 42
Köneler, Lugano tarapyndan 13 years ago

Tm rep bilen bamy?

Turkmen rep aydymlarny haysy saytdan dinlap bolaray bilyanin ba bolsa bir mana adress berseniz gaty şadyyan boljakdarey:))

Dowamy »

1782 21
Köneler, luser tarapyndan 13 years ago

Friendship iñ doglan güni we beýleki agzalary doglan günlerni ýatlalyñ

Salam dostlar we agzalar. Gelin $u ýerde doglan günleri ýetip gelýänleri ýetenleri bir 2 gün gecenleri ýatlap gutlalyñ hemem hemme agzalar kyn gormeseniz doglan guninizi aýynyzy ýylynyzy ýazaýyñ. menki 09.07.1989. Hany basladyk onda ýazyp hem gutlap. Friendship doglan gunun bilen gutlaýan egsilmez halal bagt arzuw etýän. Söýeniñe we wepaly ýaryña...

Dowamy »

2196 64
Köneler, Bahbit tarapyndan 13 years ago

Mähriban ojagy ýatlap.

Salam, hormatly agzalar! $u gün mähriban öýmüzi küýsedim-de, $u ýat tutup goýan setirlerim dilime geldi! Siz bilen paýla$aýaýyn diýdim!


Eý,köñlüm,neçün gama batar sen?
Täze ýola dü$di seniñ batlaryñ.
Ýat illerde galdyñ bu gün hossarsyz,
uzaklarda galdy ýakyn-ýatlaryñ.

Bagla biliñ beýik kady...

Dowamy »

1430 9
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Uzaklarda galan ýar

Ýalñyz bolsañ, ýetişerin ýanyña,
Seni ýeke goýman – diýen sözüñ bar.
Ýatlamalañ dumanyndan çyk-da gel,
Alyslardan alyslarda galan ýar.

Söýgiñ bilen derýa bolup joş-da gel,
Öñküñ ýaly gyz juwanlyk ýaşda gel,
Gaýalardan gaýalara aş-da gel,
Goja daglañ añyrsynda
galan ýar.

...

Dowamy »

1713 26
Köneler, Adgjmptw tarapyndan 13 years ago

Musulman ayal hem-de ors

salam talyplar.gowumysynyz?arman-da.menem nejis dal,hawa.neme,men namys agzamyzyn temasynda soz beripdim,musulman ayallaryn geynishi hakda hekaya yazjak diyip.ine-de yazyan.men ol hekayany odnoklassnikda bir gyzyn saytynda okadym,ol kavkazda bolup gechen,bizin yanymyzda kavkaz...gitdik onda
Kavkazyn daglaryndan awtobus gidip baryar,Moskwa ba...

Dowamy »

2501 63
Köneler, idealman tarapyndan 13 years ago

Hazirki sen dalde, onki sen hakda!

Hormatly agzalar! Adamyn uytgemegine name sebap bolyarka? Umuman adamyn durmushynyn uytgemegine haysy zatlar sebap bolya? Pikirnizi aydaysanyz!

Dowamy »

2279 45
Köneler, Auditor tarapyndan 13 years ago

Guncha eshek

Salam oglanlar guncha eshek kimay kan agzayalar welin, bagshymy yada shu saýdyñ eyesimi, bilyan bolsanyz jogap yazaýyñ

Dowamy »

1695 39
Köneler, harkov tarapyndan 13 years ago

ISKA FEAT MAKES_-_RAP IN MY BLOOD_(KAY B)2o!!

dinlan we dync alyn new track hustle squad.dan dine www.north-rap.my1.ru sayta iska bn makesin arasynda bolan yagdaydan son tazeden dostlugynyn dikeldilmegi bu fakt 2011 new hit ska4at edin. WWW.NORTH-RAP.MY1.RU ISKA FEAT MAKES_-_RAP IN MY BLOOD_(KAY B)2o!!
habarlashmak ucin
jeyking_1992@mail.ru
dzkingrap@mail.ru
www.no...

Dowamy »

1757 7
Köneler, sido tarapyndan 13 years ago

Gozle

Yada dushse bir menzile yetenson, yitiren zadyny yzndan gozle, perzentlen yetiship ata bolanson, abrayyny ogul gyzndan gozle!

Jenjel meselani cozmekde tar dal, her bashy telpekli ygrarly ar dal, hasylyn pes bolsa guyz gunakar dal, sawligi oturen yazyndan gozle!

Soygem atash yananokmy? Goysana! Soyjek bolsan mejnun bo...

Dowamy »

2407 53
Köneler, Auditor tarapyndan 13 years ago

Liriki, salam!

Salawmaleýkim, hormatly agzalar! Salam, liriki! Saýdymyza ho$ geldiñ! Maña beren bahañ üçin ullakan minnetdarlygymy bildirýän!
Özüm barada gürrüñ beräýseñ diýipsiñ, ba$ üstüne!
Meniñ doly adym Sapa Hommadow. Doglan wagtym 30.03.1992ý. Mary welaýatynyñ Garagum etrabynda ýa$aýan. $u wagt Belarussianyñ Minsk $äherinde ne$ir i$i (£urnali...

Dowamy »

2201 62
Köneler, Friendship tarapyndan 13 years ago

Yazgylar yitya

name ucin kabir yazgylar yitya! ayrylaya! men sona dusunemok! bolya ayrylsada name ucin ayyryanyny dusundirsin ''gunca esek''!!! mumkin su yazgymam hemme okamanka ayryllar! hany adalat!!!!:(

Dowamy »

1446 19
Köneler, BETMAN tarapyndan 13 years ago

Doga jady edýänlere nälet bolsun

Salam talyplar comyn agzalary. Men bu temany acmak bilen doga barada birnäce soraglary ara alyp maslahatla$jakdym eger sizem dertde$ bolup kömek etseniz. Meñ tanys kursdas gyzym bardy ol seýle bir zady gürrin berdi. Onun bir garynda$lary onadoga icirip öz oglan jigisine alyp berjek bolupdyrlar. Ol oglan bilen bolsa gyzyñ 2 agasy ejesi-kakasy jet ek...

Dowamy »

3568 74
Köneler, Liriki tarapyndan 13 years ago

Uky wagtynda alynmalydyr

Salam hormatly agzalar we myhmanlar!

Düýn diamond agzamyzam "uklap bilmeyan bolsanyz" diyen tema açdy, menem bu temada käbir maglumatlar bilen paýlaşmakçy!

Üstünlige eltýän ýollaryň geçilme­ gi üçin esasy şertleriň biri, wagt­ ly-wagtynda uklamakdyr, dynç almakdyr. “Kadaly uky üçin nähili uklamaly, näçe wagt uklamaly?”...

Dowamy »

1729 29
Köneler, Maykl tarapyndan 13 years ago

Internet rabota

Если хотите заработать в интернете! http://www.mysteryptc.com/index.php?ref=myrat_em регистрирующийся сразу можете начать заработать деньги!
Нажимаем на кнопку регистрация,после этого:введите логин в поле - Username
потом пароль в поле - Password,повторяем пароль в поле - Verify Password,потом в нижнем поле введете имя и e-mail...

Dowamy »

1900 14
Köneler, arsenm tarapyndan 13 years ago

Telefon bilen mail.ru agent açmak!

Salam hemmäñize men size häzir telefon bilen @mail.ru agendiñ registrasiýa edilshini öwretjek! Köpiñiz bilýänsiñiz ýöne bilmeýänler üçin kömegim deger diýip umyt edýän!


Siz häzir shu ýerik giriñ: Telefon bilen mail.ru agent açmak!

Soñra registrasiýa edilshi barada aýdaýyn: email: diyen ýere bir email yazmaly! Ý...

Dowamy »

4308 53
Köneler, Yolotenli tarapyndan 13 years ago

Yslam, habarlashyp bolmazmy sen bilen.

Yslam, habarlashaly, umumy karara geleli.

Dowamy »

1032 35
Köneler, serkan55 tarapyndan 13 years ago

Dowurden yzagalak samsyk namysjan.

Bu temany yazjagymy yazmajagymy bilman ahyry yazmaklygy makul
bildim.bu bolgusuz waka
menin bashymdan gecdi.
gepi kopeldip oturmayyn
ozum barada ayytsam men oylenen,oylenenime
2 yyl boldy,ishim,mashynym,jayym bar.garaz kem zadym yok.birem cagam bar.hemme zat gulalagullukdi.ine bir gun
gelnim mana cagamy goy...

Dowamy »

1476 62
Köneler, Namys tarapyndan 13 years ago

Okuw yagdaylary

гражданам туркменистана, окончившим вузы за рубежом, станет проще трудоустроиться на родине,
правительство туркменистана проверит ход работы по признанию в стране дипломов о высшем образовании, выданных туркменским гражданам, закончившим зарубежные вузы. соответствующее поручение на заседании кабинета министров президент туркменистана гурбан...

Dowamy »

1998 66
Köneler, Piljagaz tarapyndan 13 years ago