Plan-programmaly yashamak

Planly-programmaly yashamak.

Kabir adamlar planly hereket etmegi, gunde etjek ishlerini planlamagy gereksiz goryarler. Hergun belli wagtlarda belli ishleri etmegi bir monotonluk, oz erkinligini gysmak yaly goryarler. Men shu pikre goshulamok, sebabi ashakda.
Aslynda planly bolmagy goldamak ya-da garshy cykmagyn ikisem dogry ya...

Dowamy »

2136 8
Köneler, diwana tarapyndan 13 years ago

SAHYPA GİRİŞ

slm dostlar. men istanbuldan size yazyaryn.
gowymy yagdaylarynyz?.HEMMANİZE JAN SAGLYK, ETİP GELYAN TAZE YİL BAYRAMYNYZ MÜBAREK BOLSUN.TAZE YİLDA ULY ÜSTÜNLİK, MUNDAN BEYLAK ,HEM İŞİNİZDE ULY ÖSÜŞLER GAZANMAGYNYZY ARZUW EDYARİN....
SAHYPANYZY BEGENDİM,KİM BAŞYNDA BAR BOLSA, BEREKELLA DOWAM ET.ÖRAN GOWY BOLUDYR... BUGÜNLÜKÇE ETER....

Dowamy »

1671 7
Köneler, shemshatjan tarapyndan 13 years ago

Alkogolly (spirtli) içgiler barada...

sizin alkogolly içgilere garşy pikirlerinizi bilmek, şu içgiler barada gürrün etmek üçin, şu temany açdym.

Bilşiniz yaly Türkmenistanda erkeklerin takmynan 80-90%i arak, piwo içyar..
Ema muna garamazdan bizin edepli türkmen gyzlarmyz arasynda içyanler dineje belkide, 1% dagydyr. (Dünyade başga gyz halky yok bolaymasa şeyle. )<...

Dowamy »

5050 50
Köneler, Ga1taman tarapyndan 13 years ago

Küşt-depmeler , Gazallar..

salam ildeşler..
gazallar yada küşt-depdi tansynyn sözleri..
köp toylarda depilyar yada aydylyar..
Şolardan bilyanimi yazjak, sizdenem isleyan.
Kabir toylarda gelinejeler, dayzalar şeyle bir gyzyşyar welin, bir-birine jogap hökmünde gazallar aydyalar. yagny özünden düzmek gaty ansat. yagdaya göra düzübermeli.
we g...

Dowamy »

5290 9
Köneler, Ga1taman tarapyndan 13 years ago

Sowuk ýurtlaryň adamlary has işewir bolýarmy?

Howa şertleri sowuk ýurtlaryň köpüsine seredýäň, adamlary has gowy durmuş ýaşaýarlar. Köp zat öndürilýär. Yssy ýurtlary sowuk ýurtlar bilen garşylaşdyranyňda beýle uly önüm görmek mümkin däl köplenç. Siz bu barada nähili pikir edýärsiňiz?

Dowamy »

2624 32
Köneler, Farabi tarapyndan 13 years ago

Work and Travel

Salam gadyrly agzalar.Tomusda USA gidip ishlemek ve inlisçani ösdürmek üçin Work and Travel dp bir programma bar. Turkiyedaki talyplara hayysh. Shona gitmek üçin Turkiye vize beryamika yada Turkmenistana gitmeli bolarmyka. Giden agzalarmyz bar bolsa pikirlerini yazsalar...

Dowamy »

2026 8
Köneler, agash55 tarapyndan 13 years ago

Soygude utus

Salam Dostlar Bu men Yazik. Siz ynanmarsynyz men omrumde birinji gezek ozoumun soyyan gyzyma soz aydyp gordum. Siz name pikir edyaniz bor ya-da yok diyyenir oyyanizmi. Ol mana bor diydi. Indi men duybunden uytgedim. Men soygin namedigine indi dusunip basladym.Men ozumi seyle bagtly duyyan. Dunyade soygi bar eken yone ony tapmak gerek. Men oz soygum...

Dowamy »

2092 18
Köneler, Yazik tarapyndan 13 years ago

Türkmenistanyň döwlet gurlyşy - Kontitutsiýa

Konstitutsiýa döwletiň ýokary kanunçylyk toplumydyr. Ondaky berkidilen kadalaryň we düzgünleriň döwlet dolandyryşygyna göni täsiri bar. Türkmenistanyň Konstitutsiýasy 1992-nji ýylyň 18-nji maýynda kabul edildi.

Konstitutsiýa laýyklykda Türkmenistan demokratik, hukuk we dünýewi döwlet bolup, öz territoriýasynda hökmürowandyr we büti...

Dowamy »

3719 19
Köneler, Farabi tarapyndan 13 years ago

Taze klipler 15/12/2007

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 16/12/2007
Dinlan, Lezzet, Alyn
Wepa Gurbanow - Yalnyz söygi

Dowamy »

1805 3
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 13 years ago

2007\'iň 10luklary



time jurnaly ýyl soňlap gelýäkä 2007in \'lerini saýlady.. şu ýerdäki ýazgyda
habarlar,aýdim saz, bilim, iş dünýäsi, tehnologiýa, sport we pop culture ýali umuman 50 kategoriýa boýunça..
olardan käbirleri..
top 10 website
top 10 oýun
top 10 kino film
top 10 oýlap tapyş

beýleki...

Dowamy »

2231 15
Köneler, Shazada tarapyndan 13 years ago

Gurbanlik

Hemmelerin Gurban bayramlari mübarek bolsun!

Piçaginiz ganli bolsun nesip bolsa.

Bayrami nadip geçirmekçi bolyaniz?
men nesip önkice karim gasaplik etmekçi! İzindanam özümden gidyançam et iymekçi(üytgeşik görnüşleri).

Birem hinnildik bolan bolsa obani yatlardim.

Dowamy »

2522 29
Köneler, batyr tarapyndan 13 years ago

The lack of political choice does not seem to mean lack of fun

Türkmenistan barada üytgeşijek habarjagaz ekeni.

A night on the town - Turkmen
On a recent trip to Turkmenistan, the BBC\'s Natalia Antelava saw signs of a nation preparing to open up - and discovered a vibrant party scene in the nation\'s capital, Ashgabat.

A man working behind a bar in Ashghabat
Ashgha...

Dowamy »

2942 37
Köneler, shahyr tarapyndan 13 years ago

SORAGYM BAR???

1)Rowayat boyunca PALOWY kim oylap tapdy?

2)POROH(däri) nämeden yasalyar? Düzüminde esasy näme bar?

Dowamy »

1981 3
Köneler, aka_merw tarapyndan 13 years ago

Taze klipler 14/12/2007 tmtalyp.com

www.tmtalyp.com adresine taze goşulan wideo-klipler
wagt: 14/12/2007Dinlan, Lezzet, AlynArka-Dag Gruppa - Sähragül

Dowamy »

2241 1
Köneler, sevecen2006 tarapyndan 13 years ago

Tanyslyga dowam

hindistan bilen baglansykly soraglarynyz bolsa arkayin cekinman berip bilersiniz men ozum maryly yagny bayramalili ugrum inlis dili we edebiyaty

Dowamy »

4635 66
Köneler, jankaka tarapyndan 13 years ago

Tanyslyk

salam every body hemmeler gowydyr insallah men kakajan hindistandan hyderabad saherinde aspiranturada okayan manuu uniw de su yil geldim bu yere on men yagny bu yil httu ny gutardym soraglarynyz bolsa arkayin berip bilersiniz

Dowamy »

3083 19
Köneler, jankaka tarapyndan 13 years ago

Sorag

Salam doslar size bir soragim bar Turkmenistanda hususu çaphana barmı havariniz barmi bar bplsa haysı velayatda adi name

Dowamy »

1759 3
Köneler, serkerde85 tarapyndan 13 years ago

Komek

Salam talyplar. Talyplar men turkmenistanin ekonomikası hakkında tez yali birzatlar tayinlamakchi shonun uchun hem turkmenistanin ekonomikasi hakında takık maglumat layp bilcek yerim nire bolup biler yagni bildiginiz haysambolsa bir sahipa yada bir merkez ... yone maglumatlar hay ayryntyly bolsa diyan jogabiniza garashyan .... Suvagtdan tanıryalkas...

Dowamy »

1855 7
Köneler, serkerde85 tarapyndan 13 years ago

Aşgabat agşamlary

Suraty aşakda jogap şeklinde goýjak:

Dowamy »

3630 23
Köneler, agajanh tarapyndan 13 years ago

Hani Pikirlenip Gorun !

Salam talyplar men dun kitaphanada bir zatlar okap otyrkam su sozlem garsyma cykdy ve dogrusu bu sozlemin name dusundircek bolyanyna takyk bilip bilmedim sizin bu sozlem hakunda dusuncelenizi paylasip bilerinmi?Sozlem:



ZENANLAR ECİZ YONE ENELER GUYCLİDİR

Dowamy »

2299 23
Köneler, ocean tarapyndan 13 years ago