Beyleki barlyklaryn hemmesi ynsan bolmak isleyar. Sebabi ynsan in beyik yaradylan barlyk. Ynsanyn derejesi has beyge galyp bilyar, hem in pes dereja dushup bilya. Ybat etman ynsandan haywanyn derejesi has pesdedir. Bu hakykatdyr, sebabi kurany kerim aytya. Ybadat etyan adam owulya derejeler yetip bilyandir. adam=alem=kuran shular bir zatdyr. alemi gysyp-gysyp kicijek etsen adam bolyandyr. adamy ulalytsan alem bolyandyr. adamdaky her bir oyjikler alemlerdir. ondaky goze gorunmeyan molekulyalar bolsa yyldyzlardyr. Ikisi birigibem kurana sygdyrlandyr. adam sheyle gozel, sheyle sungatly yaradylypdyr welyn. Beyle sungat hic bir zada sindirlen daldir. yonekeyje adamyn gozun, burnuny,dil hem gulagyny alyp gorun. goz=nace durli renkleri saygaryar bulashdyrmayar. burun=nace ysy tapawutlanyryar garyshdyrmayar. gulak=nace sesi ayyl-sayyllykda eshityar. dil=nace tagamy tapawutlandyryar, duyduryar. bular hic bir barlyga berilen daldir. Hic kimem yasap bilmez sheydip. Bu dine sungat eyesi bolan Alla magsuzdyr. Her birimizin dogry yoly tapmak dogasy blen!!

Köneler, durmush1 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir