Demo version(new site)

Demo hem-de entak doly tayyar dal ) sayt
gowy bolar diyip umyt edyan)))))
telefondan girmaga ne sovetuyu sebabi tel versiasy entak yok...
)))))))))))))))
sayta gech

Dowamy »

592 7
Köneler, 7 years ago


Turkmen Owazy Sahypa

Taze Turkmen Owazy atly sahypa gelin tm aydymlary dinlain diyseniza gechjek admina hayysgt etsen sizin diyen aydymlarynyzy playlista goyup beryar....bor onda tazelik yetirain diydim...

Dowamy »

699 2
Köneler, 8 years ago


Täzelik aýdaýin diýdimleý saýt hakda

Salam Men size bu bir zat aýtmana geldim geçen gezek şu http://maslahat.gochmt.com saýt açyldy diýdim ondan her adam baryp bir zat diýdi: biri design biderek diýdi biri pikirleri biderek diýdi ýene biri düşünüksiz diýdi biri mobile wersia ýok diýdi indi..Men şol diýilen zatlaň barsyny gowladym bir ýene birje gezek aýlanyp baha beriň bolany galan za...

Dowamy »

1148 17
Köneler, 8 years ago


Täze saýta geliň!

Salam ildeşler men bu gün size täze saýtyň açylanyny aýtmana geldim, http://maslahat.gochmt.com ertirkom hem işlänok haww soňky döwür ýitip ugrady düýn hem admin diýip durdy Admin:Saýtymyz ýa ýapylar ýa-da öser" diýdi edil şol gün hem saýt ýapyldy bu adminiň diýeni bilen deň geldi...bor kop gurlap durmain ine saýt meni bass ertirkom ýaly gowja saýt...

Dowamy »

1548 35
Köneler, 8 years ago


Http://maslahat.gochmt.com

salam hormatly agzalarmyz..biz sizi oz turkmen maslahat diýen sahypamyza çagyrýarys! siz ol sahypamyzda öz pikirleriňiz bilen bölüşip bilersiniz..sahypa hakynda hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz.hormatlamak bilen oraz hoş sag bolyň saglykda görşelin gownunizden turar diyip umyt edyan...TURKMEN IT'SYNY ÖŇE SÜRELIŇ! Bass Meni

Dowamy »

810 12
Köneler, 8 years ago


Goshgujyk

pes palli bol, ynjytmawer, kemsitmawer hic kimsani,
synayandyr, bu basgunlik synaw dunyasi, ynsany.
hayyr ise gumra bolgyn, cykmanka bu tenin jany
hasapsyz zat yokdyr asla, myhmanysyn bu dunyanin!

yagsa ganat yayar derwus, yrsgyn saklar alsan gargys,
galdyryp git bir hayys is, myhmanysyn bu dunyanin!

Dowamy »

628 0
Köneler, 8 years ago


Goşgujyk (şunuň üsti bilen tanyşmakçy))

Salam hemmňize gadyrdan illeşlerimiz) men taze geldim ýöne men taze geldim eýle beýle dip mowzuk açman.. göni şu goşguly mowzugy açandyryn..şu mowzuk üsti bilen tanyşmak isleýan))
Bu goşgy sizde öň hem bolandyr men taze gelemson bilemok onnda yazýan!
wii ýene bir zat özüm http://dunyaturkmenleri.gochmt.com şu sayty ýasanlaryň biri gel...

Dowamy »

781 5
Köneler, 8 years ago