birinden dinledim... adam gabra gidende, ony uch dogany sonky yoluna ugrada, birinji doganynyn ady baylykdyr, ikinji doganynyn ady garyndashdyr, we in uly doganynyn ady imanydyr, ol doganlaryndan 2 si yzyna gayday, dine biri in uly dogany onun bilen galar, birinji dogany, sen men yanymda wagtyn, men sen bilen bolaryn, emma sen menden ayrylanyndan son, men senden ayrylaryn, men bashgalaryna galaryn, men sende vagtym sen meni ulan, meni imanyn uchin ulan, shonda men sana komek edip bilerin diyer... ikinji dogany, garyndashlary, yakynlary, chagalary, gelni... olarhem, biz seni chyn yurekden soyeris, emma biz ozlerimizi halas edip bilemizok, biz sen bilen dine shu dunyade soygulerimizi paylashyp bileris diyerler, we olarda yzyna gaydarlar... in uly dogany imanda, gel doganjygym, men seni hichwagt yeke goymaryn diyer ve onun bilen gider... hemme baylygymyzy iman atly doganymyzyn guchli bolmagy uchin ulansak, shonda hemme eden ishlerimizi dogry etdigimiz bolar..

Köneler, aga593 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir