ammara girman, meydanda hasylym bar diyme. halk arasyna goshulman, hayirly perzendim bar diyme. bashyna bela gelman, vepaly gelnim bar diyme. miras bolunman, hayirly doganym bar diyme. agyr gun gorman, vepaly gelnim bar diyme. ... yashamak sabyr etmek, soymek ynanmak, ve shuny unutma, ka vagt adam dunyan hakimi, ka wagt bolsa bir kalbyn yesiridir. ... kalp yadasa deri gozden akar. ... bu gunki usdunligine kop ovunme, dunya doner, gun geler, hasabyn chekiler. ... eger sen yanyndan biri kemelyan bolsa gynanma, tersine begen. sebabi hakyky dost, ve hakyky soygi hich seni terk etmez. ... umydyn dirika, her taze gun-taze bashlangych. ... beyige chykmany basharan, hem gelen yerini gorer, hemde gitjek yerini. ... seni chyn yurekden soyyan adamyny gozleyan bolsan, oyune git. gapyny sana ejen achar. ... yutmadan on cheynarsin, sana zeper yetmezligi uchin, gurlemezinden onurti-de pikirlen, yoldashyn kalbyny yikmamak uchin. ... adam agachmysaly bolmaly, ne onun shahalarynda sayrayan gushlaryn, ne sayasynda dynch alyan adamlaryn, ne-de beren meyvelerinin hasabyny tutarlar. ... bereler "men ejiz, guych senki" diydiginche, berenin shany-shohrady uly, sen isle islediginche. ... kynchylyk diymek, usdi ortulen usdunlik diymekdir. ... dili, dini, renleri nahili bolsa-da gowular hemishe gowudyr. ... bir kor uchin ayna bilen almazyn tapawudy yok. sana bakan gozler kor bolsa, sen ozuni aya hasap etmegin manysy yok. ... ziyanly tarapy bolmadyk yekeje derman, soygini bagryna basyp yatmakdyr. ... garyp ve matach gunun, gabyra giren gunundir. ... eger dunya gozel bolsady, dogulanymyzda aglamazdyk. yashap tamiz galyp bilsedik, olenimizde yuwulmazdyk. ... ejenizin ve kakanyzyn gadyr gymmatyny bilin, bir gun yanagyny dal, mazaryny ogsharsynyz. ... eger birine kirli gozler bilen seretsen, ol adamyn gulleri sana hapa goruner.

Köneler, aga593 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir