Tut yuregimden ustam...

Ustam!
Aklım firarda.
Gözbebeklerimde müebbet hüzün,
Dilimde ay kesiği bir yara,
Düşüm kırık dökük,
Umudumun boynu bükük,
Bir öksüzün omuzlarında sükut.
Yüreğim sana emanet sıkı tut.
Tut ki; kancık pusulara düşmesin.
Bir hain kurşunu gelip deşmesin.

Ustam!
Ne zaman...

Dowamy »

564 0
Köneler, 8 years ago


Jogapsyz soraglar...

hemmelere salam, bir dinsiz birini dine chagyranda birinji beryan soraglaryndan biri "hany Alla, nirede? men ony goremok, mana gorkezda shony!!!" adamlar Allany name pikir etyaka, ony el bilen tutyp, goz bilen gorup salamlashyp bolyan hasap etyalermika.
ya-da "Alla ozunin galdyryp bilmejek dashyny yaradyp bilermi?" meselem shu sorag, shu so...

Dowamy »

1067 8
Köneler, 8 years ago


Gereksiz zatlaryn biri...

gadyrly dostlar, ve gyzlar, soygi-soygi diyip temalar achylya, sizlerden bir hayish gerekdal shu temalar, biderek temalar, men sizlere bir pikirimi paylashayin...

shu dunyadaki zatlaryn hemmesi bir gun yok bolmak uchin yaradylan, olaryn hemmesinin sony bar, bizin hemmamiz uly gamide ahyryete dogry yuzup baryas. edil maddy zatlar ya...

Dowamy »

1029 12
Köneler, 8 years ago


Pikir...

"Ýeke bolup ýol tapandan, köp bolup azaşan ýagşy..."

shu hakda pikirinizi aydayinda, azirak tartyshyp gorelin hormatly dostlar...

Dowamy »

1040 16
Köneler, 8 years ago


Kerim aga bilen ylalashmayan yerim...

Kerim aga

Dowamy »

1293 12
Köneler, 8 years ago


Komek edayin!!!

hormatly agzalar, dostlar, talyplar we uyalar mana gayrat edip in gowy toy gutlagyny tapyp berayinda bir dosdyp oylenyar, dashary yurtda shon uchin sheyle gowysyny isleyan, gozlerinden yash aksyn...

Dowamy »

671 1
Köneler, 8 years ago


Nirden kellame geleninem bilemok...

shu durmyshyn manysy hakda pikir etmek, biderek yere wagt yitirmek. asyl pikir edip gorsen bu durmushda many yok, bu durmysh 100% yalandan ybarat. prosda allajan synap gormek uchin sheyle durmush doredipdir. in sony hemmamizinem gitjek yerimiz belli, shol yerik tayinligini gormeli, shol yerde nahili ezzet-hormat goresin gelyan bolsa shona gora amal...

Dowamy »

1174 11
Köneler, 8 years ago


Edebiyat...

Salam hormatly agzalar, men ady belli uly shaherde, uly kitaphanada ishleyarin. bir gun kellame bir pikir geldi, sprawochnigin yanyna bardym, magtymgulynyn kitaplary barmyka diyip sorap gordum, yone tapyp bilmedim. men ishleyan kitaphanam krupny kitaphana, kopchuligin ulanyan kitaphanasy. sheyle uly kitaphanada sheyle uly shahyryn kitaplarynyn tapy...

Dowamy »

1033 4
Köneler, 8 years ago


Mena dogry diyyan...

sagat 19:30, ish gutaryp men zatlary yygnashdyryp otyrdym. birden gapy shynnyrdap achyldy. gapydan giren shu dunyade yekeje soyen yarym, shirin janymdan gechjek yarymdy.
ol gapydan girende men donup galdym. yuzume yilgyryp seretdi. mylayim yilgyrshy bilen menin erkimi elimden aldy. yakynyma geldi, yanagymdan ogshap boynumdan gujaklady. mylay...

Dowamy »

1015 6
Köneler, 8 years ago


Ulumsylyk...

Salam hormatly dostlar! bir kino gordum, temasy bashga yone ichinden bir pursat unsumi chekdi.

obshem bir oglan gyzy halayar, we ahyr gyzyn oyune baryar, halanyny gyza aytyar we gyzyn yanagyndan ogshayar(yanagyndan dal ogshamaly yerinden ogshayar, dushunensiniz). ol gyz gaty gowy gyz, yone oz dunyasinin gapysyny yapan gyz bolanson t...

Dowamy »

1411 15
Köneler, 8 years ago


Prosda paylashasym geldi...

arzuwsyz adam ganatsyz gusha menzedilyar, menem edil 1 hepde on ganatlarymy kesdiler...
bashda men ondan gachdym, "yilanyn yigreneni narpyzdyr, olam on hininin agzyndan oser" diyileni, menem nache gachsamda ahyr sony tanyshmaly boldum, we biz yone dost boldyk(men gozumde. belkem on gozunde yone tanysh). birek biregimiz bilen gatnashyp bashl...

Dowamy »

1190 14
Köneler, 9 years ago


Kashga

hormatly dostlar, habarnyz bardyrbelkem bu gun pygamberimiz Muhammet S.A.V. doglan gunudiginden.Kashga bu guni Walentin gunune chalyshmasadynyz. sebabi sizlere el uzatjak Walentin dal(entak sizler ona el uzadaymasanyz) hemmamize eye chykjak yenede o gozel, ynsan, peygamber Muhammet Mustafa (S.A.V). hakykatlary unutmalyn. eysem Beyik Allatagalla "s...

Dowamy »

1205 17
Köneler, 9 years ago


Hakykat

kim aytyar Magtymguly bir gyzyn ashygy diyip, ol hak ashygy:

näme sen

asla seni görmemişem, dildarym!
gumrymy sen, bilbilmi sen, näme sen?!
gamgyn köňlüm hyýalyňda aldaram,
bag içinde gülgülmi sen, näme sen?!

garaçymyň, ýa seýitmiň, hojamyň,
ýa sakymyň, ýa şerapmyň, ýa jammy...

Dowamy »

734 2
Köneler, 9 years ago


Olum

olum

adam hachan oljegini bilmeyar, men pikirimche tayyar bolmak in gowusy

Dowamy »

790 4
Köneler, 9 years ago


Ashyk

bir goshgy tapdym turkce gaty gowy goshgy, ozumce terjime etdim bilemok turkcesi bile den boldumy, sizin bilenem paylashasym gelyar

yshgyn aldy menden meni
mana seni bersinler seni
yanaryn men gunun guni
mana seni bersinler seni

ne barlygyma begenerin
ne yokluguma gynanaryn
sen ys...

Dowamy »

684 4
Köneler, 9 years ago


Babadayhana jogap

Salowmaleykim werahmetullahi we bereketuh!
hormatly agzalar men shu yerde bir zady paylashasym gelyar. yazgylara seretdim babadayhan diyen dosdumyz Soygi name diyip sorag goyupdyr, jogaplaryn hemmesini okamadym emma kopusini okap shu jogaba geldim. Ol dosdumyzyn bu soragyna jogap bermandirler ona Beyik bolan Allany soy diyipdirler, dogry one...

Dowamy »

632 4
Köneler, 9 years ago


Degisme

oglan:
- a gyz sen yaly ovadany,(beti) gormedim
gyz:
- ejeni oymuze iber kakam sizede birini yasasyn.

Dowamy »

774 6
Köneler, 9 years ago


Gynandym

gynandym hormatly agzalar internetde altynasyr teleyaylymynyn saydyna girjek boldum emma hich tapmadym

Dowamy »

758 3
Köneler, 9 years ago


Elimden gelenok

agzalar nadip wideo goshmaly komek edayin!!!!

Dowamy »

732 10
Köneler, 9 years ago


Kasoy keypde

kasoy

Dowamy »

2008 51
Köneler, 9 years ago


Nury kasoy

Ineda Karol Kasoykasoy

Dowamy »

958 0
Köneler, 9 years ago


Maslahat

hormatly agzalar iphona akly chatyan, onaryp bilyan, maslahat berip biljek yokmay?!!!

Dowamy »

806 13
Köneler, 9 years ago


Ba!!!

ey adamlar okap goryan weli siz eyyam biri birlerinizi tanayanyzay. eliniz bosh oydyan dine saytda oturyp. arada bir zat yazdym veli "ey palany ey beyt seyle et...." sagbolsunlar gowy jogap berenlerem bar. emma kopisi... kitabynyzy okan ondan..

Dowamy »

1109 35
Köneler, 9 years ago


Pokirlen!!!

kim olum hakda pikirlenip gorupdi?????

Dowamy »

818 18
Köneler, 9 years ago


Soyyarmika?!

men bir gyzy soydum. ol hemm mana oz soygisini bildirdi. emma hachanda men okuwa gaydamda ol mana jan etmesini kesdi. oglanlar shol gyz meni hazirem soyyarmika?!

Dowamy »

1515 35
Köneler, 9 years ago