Bilyanizmi dostlar, olum hemishe yenyar, shu gune chenli olumi yenen yok, onun bilen goreshen adam ozuni ejiz dushuryar, olum hemishe yenyar. Alladan sonra shu dunyade ikinji guychli zat olum barmyka diyyan, sebabi hemmezat olyar, menem olyan, dosdumam, ejemem-kakamam, dogan-garyndashlar, tanysh-natanysh... we sorag men pikirmche olumden son nira gityas dalmika diyyan, biz dastoyni oldukmi ya-da bosh oldukmi, esasy sorag shumyka diyyan. Wabshe adamy olum bilen deneshdirip bolmayara, adam shu dunyadaki in ejiz zat. Name uchin diyseniz, adam ozunden kichi virusa yenilyar, achlyga yenilyar, kop adam ozi yany adamlardanam yenilyar, duygylara yenilyar, adamyn yenyan yeri gaty az, yok diysenem bolya. Durmyshyn manysy name? Durmushyn manysy soyguline gowushmak oytyan, pikir edip gorun, yashlykda elinizden alynan yonekeyje oyunjak sizden durmushyn manysyny ayiripdy, soyguliniz terk etya, durmyshyn manysam sizi terk etya, adamyn ejesi yogalya, yene durmysh manysyny terk etya, pikir edip gorun, her soyeninizi yitireninizde durmyshyn manysyny yitiryyaniz. Esasy zat dogry soymek, shonda durmysh many tapyar, soyginden umyt kesmezlik. Dogryny soymek. Durmysh nahili kyn zat, durmyshda bellibir duzgun yokmika diyyan, durmysh her adama gora ayry shekil alya, durmyshyn hichvagdam oturyp shekillendirip bolmaz, nache ugrashylsa-da yene kem yeri galar. Durmysh wabshe name? Pikirini toplajak bolyan, yone yashly gozler bilen toplap bolanok ahyryn...

Köneler, aga593 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir