bir nakyl bar,"herkimin oz gaygysy, kel gyzyn ar gaygysy". gechende biri bilen gurleship otyrkak, men shu temany gozgadym, ol aytdy, sheyle bolmaly diydi, oz gaygyny etmeli diydi. emma men on bilen ylalashamok, men bilyan kabir zatlarymy paylashasym gelya... belki tanayansynyz, Brian Tracy. ol konferans beryar, nadip pul gazanmaly, nadip usdunlikli bolmalydygy barada, eger internediniz bar bolsa, shu adamyn audio kitaplaryny alyp dinlemegi maslahat beryan, gaty gowy maslahatlary beryar, beylekiler yaly pul gazanmakchy bolsanyz shuny satyn, beylekini alyn diymek bilen bashlanokda, bashga gowy maslahatlar bilen adama howes beryar, yashayisha ynamyny artdyryp bashlayar... inlisdilini bilyanler, inlis dili bilneg gyzyklanyanlar bar bolsa, onda inlis dilinde orginalyny tapyp dinlan, inlis dilinde dinlemek bilen siz, listenig osdurersiniz. ozumi owya diyip dushunman, men kino gorenimde, aydym dinlanimde, dine inlis dilini ulanmaga synanyshyan. sayasynda men inlis dilimi, yitirman, osdurip gelyan. gechende ishleyan yerimize amerikadan Jhon geldi(kitaphanada ishleyan), kitaphanada menden bashga inlis dilini bilyan yok ekeni =) derrev meni alyp bardylar, indi shondan bari, ishde men lakamym inglishman bolup galdy. Jhonda sende gaty gowy inlis dili bar ekeni, islesem men sana chakylyk ibereyin, amerika gel shu yerde okuwa dowam et diydi. men maslagatym, inlis dilinde kino gorun, inlis dilinde aydym dinlan, we bu aydymlary aytyn, gaytalan, yolda hinlenin, dinlap listening osdurersiniz, hinlenip pronunciation ozdurersiniz... oz dilimizi hemme dilden osgun, men dushunyan, emma atalarymyz bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam diyipdirler, dil bilmek gowy zat, men pikirimche inlis dilini bilmek sizede kop peydalar getirer, gelin onda one tarap yene-de bir adim atalyn...

Köneler, aga593 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir