Fetullah gulen name diyya?mena biraz birhilek dushundum

Dowamy »

1291 15
Köneler, 10 years ago


Osen tehnologiya

Amerikalylar bir gün in sonky tehnologik bir uchar yasayarlar. Bu
uçary pikirlenip, maslahatlashyp Arabystan’da test etmek kararyna gelyarler...
Yurdyn in okde piloduna beryaler uçary... Uçar hovada bozulyar.
Arap pilot gorkup, name etjegini bilman durka, monitorda bir
yazgy çykyar: "This is American technology, don't...

Dowamy »

1353 17
Köneler, 10 years ago


Paýhaslar düwünçegi

Eger beýleki adamlaryň isleýän zatlaryna ýetmäge ýeterlik kömek etseň, sen hem durmuşda isleýän islendik zadyňa ýetip bilersiň.(Zig Ziglar)
* * *

Ýalňyşýan adam akmak däl-de, hiç haçan ýalňyşmaýan adam akmakdyr.

(Dewin Poltiýer Robson)

* * *

Durmuşyň iň oýlandyryjy we möhüm soragy ş...

Dowamy »

1453 20
Köneler, 10 years ago


Maskaly chaga dogdyВрачи, принимавшие роды, не поверили своим глазам, когда увидели этого младенца. Мальчик из китайской провинции Хунань, которому дали имя Сяо Хойкан, родился недоношенным, да к тому же со своеобразной маской вместо лица.

Его мать Лиу (24), увидев своего ребенка в первый раз, зарыдала и попросила объяснить, что же про...

Dowamy »

1328 9
Köneler, 10 years ago


Leyla shadurdyyewa

Dowamy »

1093 6
Köneler, 10 years ago


Bagshylarymyz utandyryar

salam dostlar,mena masgara diydimow,hachan bizin turkmen sungatymyz oserka,hachan oz bagshylarymyz oz basharnyklaryny gorkezerlerka,ine janyn yanmaz yalak dalow,berdi b diyilyan Enrique Iglesias in aydymlaryn tas bar aydymyny ogurlapdyr,dine bu dal,abm,azat orazow,yazberdi mahmydow,palwan,hajy yazmammedow,kerim gurbanalyyew,annush myrat durdyyew,la...

Dowamy »

2390 36
Köneler, 10 years ago


Bilaymeli zatlar

Hytaýda nahar iýmek üçin her ýyl 74 milliard­dan gowrak nahar iýilýän çöpjagaz ulanyl­ýar. Başgaça aýdanymyzda, bu görkeziji 1,7 million kub metr ýa-da 25 million agaja bara­bardyr. * * * Hytaý Halk Respublikasynda 18-22 ýaş aralygyndaky erkek raýatlara gul­luk borjy hökmanydyr.

*****

Tan dinastiýasynyň imperatory Wu H...

Dowamy »

1190 4
Köneler, 10 years ago


Internet yagdayy

salam dostlar shu temada internet barada kellanizi agyrtjak,yagny turkmenistanda inetin pesligi name sebapden,name un inet pes,inet kafeler az we gymmat,ya da kabir saytlara girip bolmaya,hawa bellap gechmeli hazir iki adamyn biri tel li,olarynam her birinde inet bar bu dogry emma hayal we burnundan getirya. mobile inetde hazir mtc we tmcell kompan...

Dowamy »

1455 41
Köneler, 10 years ago


Mexico da deniz petrolunun partlamasy(video)

Dowamy »

956 4
Köneler, 10 years ago


Yslam dinine garayshlar

salam dostlar men her sapar kimin yanynda dini temadan soz achsam ya gurrun etsem,men yigrenji yalak bir hilek goryaler,ya da ine shu yerde kyyamat barada tema achyan weli,unsi bashga zada beryaniz,yagny kyyamat siz un yonekeyje gury owaz yaly gorunyan yalak,indi men diyjek bolyan zadym,shu wagt bizin yashlarymyz ozlerine musulman diyip arkayyn gez...

Dowamy »

1371 20
Köneler, 11 years ago


Kyyamat

salamat hormatly dostlar,bu gunki tema kyyamat barada,we kyymatyn alamatlary barada,biz yashap yorushumuze ahli zady unsden dushuryas,naman namedigine dushunmeyas,emma kyyamatyn alamatlary bolmagyny dowam edip gelyar,we birnache kyyamatyn alamatlary boldy,indi shu yerde bir sorag beresim gelya yagny ozumize biz shol gune tayyarmy?ol gun de senin ok...

Dowamy »

1818 61
Köneler, 11 years ago


Allahyn beyikligi,gorun(video)


dostlar,subhanallah,allah tagalan her bir zatda gudraty bar,men bu jandary gorup,hayran galdym,renkini nadip,shol wagtda degishdirip bilishine mena aklym chatdmady..

Dowamy »

1146 4
Köneler, 11 years ago


Kimde vkontakte.ru bar bolsa gorip biler..

ребенок 18 месяцев в не мусульманской семье совершает молитву, а его мать снимает его и не знает что он делает

adamlar.gabyr azaby beriljekdir,o dunyanizi yatlan.alladan dash dushman

dostlar shu iki linki gorun,mena zadam yazmak islamok..birine alhamdulillah diysen,beylekisine,astagfirallah,diyyan...gorun..

Dowamy »

1179 4
Köneler, 11 years ago


Saud Arabystan wahabizmiň howpuny duýup başlady


şeýle hem Orta Gündogaryň beýleki regionlaryndaky adamlaryň gündelik durmuşynyň içinden eriş-argaç bolup geçip, olaryň barlygynyň özenini emele getirýär.
Bu diniň dünýäniň agalyk ediji dürli güýçleri tarapyndan geosyýasy maksatlar üçin ulanylmagynyň hem sebäbi şol. Ony XIX asyrda we XX asyryň başlarynda Britan imperiýasy ulandy. Soň...

Dowamy »

1339 11
Köneler, 11 years ago


Durmushyndan yadadynmy?shatlananokmy?onda shu video bir goz aylada,allahyn beren her bir zadyna shukur et

Dowamy »

1051 6
Köneler, 11 years ago


Bakyýew Gyrgyzystandan Gazagystana gaçyp atdy


Gyrgyzystanyň wagtlaýyn hökümeti 7-nji aprelde hökümete garşy protestçilere ot açylyp, 80-den gowrak adamyň heläklenmegi we ýüzlerçe adamyň ýaralanmagy bilen baglanyşykly garaşsyz derňew geçirmegi wada berdi
Täze kabinetiň başlygy Roza Otunbaýewa: “Özüne wepaly esgerler tarapyndan protestçileriň garşysyna ot açylandygy üçin Kurmanbek...

Dowamy »

1084 5
Köneler, 11 years ago


Gyrgyzystandaky türkmen studentlerinin yagdaylary gowy

Gyrgyzystan gaýtadan dünýäni geň galdyrdy. Halk aýaga galyp, soňky döwürde adalatsyzlyga ýol berendigi aýdylýan hökümeti güýç bilen agdardy.

Netijede häkimiýet başyna özlerini halk wekilleri diýip atlandyrýan güýçler geldi. Emma bu hökümet çalşygy gan döküşikli çaknyşyklar arkaly amala aşyryldy.

Gyrgyzystanda eýýäm wag...

Dowamy »

1045 5
Köneler, 11 years ago


Turkmen dilini bilenokmy?

salam dostlar,men siz bn bir derwayys meselani gozgasym gelya,gelin shuny kabul edelin,eysem kabul etman gunlik durmushymyzda da duzedish girizelin,dostlar mesele dil meselesi,hich kim hich kime garshy dal,kim nache dil owrense owrenmeli,kellesinin goterdigiche owrensin ol ong oz ishi,bir dil bilen iki adam diya,bu oran gowy,yone oz dilini unudan,o...

Dowamy »

1283 17
Köneler, 11 years ago


Turkmen metbugatysalam talyplar,gowjamy yagdaylarynyz,bu gunki gozgajak meselam,tkm metbugaty barada,sizin pikirinizche tkm metbugaty naili,siz naili baha beryaniz,olarda gyzykly makalalar chap edilyami,dogrymy aytsama mana tkm metbugaty yaranok,dogry oz yurudumyzyn habarlaryny yeterlik derejede beryaler emma,dunya habarlaryny okamak gaty hyllalla,d...

Dowamy »

1268 8
Köneler, 11 years ago


Moskvanyn iki metrosynda bomba patladyRusya'nın başkenti Moskova'nın merkezinde iki ayrı metro istasyonunda 40 dakika arayla meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü. Yetkililer, olayın iki kadın intihar bombacısı tarafından gerçekleştirme olasılığı üzerinde duruyor.
Moskova Acil Durum Bakanlığı Sözcüsü Veronika Smolskaya, şehir merkezindeki...

Dowamy »

1210 6
Köneler, 11 years ago


Allah hemme kisha sheyle dostluk bersin(video)yone turkche,turkche dushunyanler,terjime edip berayin????

Dowamy »

920 0
Köneler, 11 years ago


Türkmenistanda ýene bir täze inistitut dörär

Bu hakda Türkmenistanyň Prezidenti 2010-njy ýylyň 17-nji martynda Permana gol çekdi. Onda şeýle diýilýär: «Ýurdumyzyň oba hojalygy üçin ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamagyň ulgamyny kämilleşdirmek hem-de oba hojalyk pudagyny ýokary bilimli hünärmenler bilen üpjün etmek maksady bilen, şeýle hem «Türkmen oba hojalyk institutyny döretmek hakynda»...

Dowamy »

1190 8
Köneler, 11 years ago


Turkmen internetchileri pes


salam talyplar,armanda,gowjamy yagdaylarynyz,nowruz bayramlarynyz bn gutlayan..
dostlar bu gunki temam sheyle,yanja men yanymda dashary yurtly,yagny turk oglan bar gowja dostum,ol ilki inetden oz yurdunun ahli tazelik habarlaryny okady,menem okadym,sonam mana turkmenistandaky tazelikleri gorkezsene diydi,menem gozle gozle taparsynmy,...

Dowamy »

1335 12
Köneler, 11 years ago


Kerim gurbannepesow "gaytarma"

salam talyplar,kerim agan shu goshgusyny siz bn paylashasym geldi,meni duygulandyran goshgy..

Obamyzda bir gaýtarma gyz bardy,
Onda-da ne gaýtarma!

Görmegeýdi. Asyllydy. Alçakdy.
Ykbal bu üç bagty berenok hemmä.
(Kä ikisin berip, birin berenok,
Käte birin berse, ikisin kemýä).

...

Dowamy »

2332 17
Köneler, 11 years ago


Gadymy ya da hazirki turkmen achyshlary

Salam talyplar,bu gunki temadan tkmlerin achyshlary barada pikir alyshmak isleyan. Yagny gadym wagtda achylan achyshlar we hazirki wagtdaky dine tkmlerin achyshy barada.
Ine,men bilishime gora,kalanizasiya tkm lerden gochurlen,yagny tkmlerin gazma guyulary bardyr,ana shondan gelip chykan. Sizem bildiginizde yazyn

Dowamy »

1551 32
Köneler, 11 years ago