Amerikalylar bir gün in sonky tehnologik bir uchar yasayarlar. Bu uçary pikirlenip, maslahatlashyp Arabystan’da test etmek kararyna gelyarler... Yurdyn in okde piloduna beryaler uçary... Uçar hovada bozulyar. Arap pilot gorkup, name etjegini bilman durka, monitorda bir yazgy çykyar: "This is American technology, don't afraid." Yazgyny goren arap pilot biraz rahatlayar. Uçar aşaklanyarka shol yazgy birnache gezek gaytalanyar ve sonunda sag-aman dushyar arap... Pikirlenship-oylanshyp, 'Amerika edyarka, biz name uchin edip bilemzok?' diyishyarler ve shol uçardan yasayarlar.Ilkinji testinem Amerikalylara etdirmek isleyarler... Amerikan pilody uçyarka motorda problema doreyar ve uchar ashaklanmaga bashlayar... monitörde "don't worry this is arabic technology" yazgy chykyar.. Elbetde, pilodam muna rahatlayar... bu bizin uçar yaly diyyar ve arkayynlashyar. Shol yazgy yene-de iki-üç gezek çykyar ve yere dushup yarylmagyna az salym vagt galanda monitörde yene bir yazgy çykyar: " Repeat after me; eşhedünla ilahe illallah ve eşhedüennemuhammeden abdühü ve rasülühü"

Köneler, Laplandiya tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir