salamat hormatly dostlar,bu gunki tema kyyamat barada,we kyymatyn alamatlary barada,biz yashap yorushumuze ahli zady unsden dushuryas,naman namedigine dushunmeyas,emma kyyamatyn alamatlary bolmagyny dowam edip gelyar,we birnache kyyamatyn alamatlary boldy,indi shu yerde bir sorag beresim gelya yagny ozumize biz shol gune tayyarmy?ol gun de senin okan dogan ne de goz yashyn kabul ediljek,hich bir zat o gun kabul edilmez,shon une biz ozumizi tayyar goryasmi,allahyn yoluna name de bolsa bir zatlar etyasmi,emma kyyamtyn boljagy iki uchsyzdyr,yone 2012 yene de bolya diyilyan geplere ynanylmasa yagshydyr,beyik allanyn malim etmedik zadyny adam ozuche hich wagtam kesgitlap bilmez. yokarda belleyshimiz yalak kyyamatyn birnache alamatlary bolup gechdi,ine olardan bolan alamatlar: 1.erkek erkege,ayal ayala yetinmedikche kyyamat gopmaz (bu alamat hazir gozuniz bn gorup we gulaklarynyz bn eshityansiniz,europa amerika yurtlaryna,ayal ayala durmusha chykyalar we erkek erkege oylenyarler) 2.pitneler(dawalar)artmasa kyyamta gopmaz (bul hem goze gorunip duran bir alamatlaryn biri,hazir dawalar,kopelmese azalanak) 3.erkekler azaljak,ayallar kopeljek (50 ayala 1 erkek) 4.Adamlar metjit bilen we metjidin owadanlyklary bilen owunyancha kiyamat gopmaz 5.mal kopelip artmasa kyyamat gopmaz (yagny zekat berilmage hich kim tapylmaz,birine zekat teklip edilse,"men muna yhtyachym(derkary yok) diyerler) 6.zalymlar dunya hakim bolmasalar kyyamat gopmaz (bu yerde yewreyler bn usa ny goz onunde tutsa bolar) 7.chagalar gaharly bolmasa,ozunden ula hormat goymasa kiyamet gopar kyyamat yakynlanshan wagty shularynda boljagy bildirilyar: 1.kopekeleri idemek,bakmak,chagalaryna seretmekden has da ey gorerler 2.mesjitlerde munden gowurak adam namaz okarlar,emma aralryndan yekeje mu'min tapylmaz 3.ynsanlar dine malyn,pulun guly bolarlar,halaly haramy saygarmazlar. 4.dine tanayanlara salam beriler we yazyjylar kopeler 5.bu dinin(yslam)bashlangyjy yalak,sonuda garyp boljakdyr (yagny yslam naili garshy alynan bolsa,sholar yalagam gitjekdir) 6.kyyamat juma guni gopjakdyr (emma belli bir sene aydylmaya) ine dosslar,kyyamatyn sheylerak alamatlary we bolan alamatlar,dosslar her birimiz shol gune tayyar bolmalydyrys,chunki ol gun hich bir zat bagushlanmaz,biz hasap gununde allaha eden etmishlerimiz un hasap bereris,shonun un halal yoldan yoralin,in gozle din yslam dinidir,allah ahlimizi hasap gununde muhammet(s.aw) ymmatyndan edip goparsyn.allah imadan ayyrmasyn,kyymat dine erbet adamlar un dir,musulman un allaha gowushmak we allahyn bize bakylyk berjek gunudir,we jennete gowushdyrjak gunidir..allah rahmet etsin..

Köneler, Laplandiya tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir