Dünýäniň iň güýçli 500 kompýuteri

ABŞ-nyň hem-de Germaniýanyň kompýuter akademiýalarynyň taýýarlaýan “Dünýäniň iň güýçli 500 kompýuteri” reýtinginiň 34-njisi çap edildi. Ilkinji üç ýeri “AMD” şereketiniň prosessorlary bilen işleýän kompýuterler eýe­ledi.


ABŞ-nyň Tennesi ştatynyň Okrij şäherinde ýerleşýän ABŞ-nyň energiýa boýunça depar­tamentindäki “Cray XT5”...

Dowamy »

765 4
Köneler, 10 years ago


AIDS keseli barada hasabat ýaýradyldy

dostlar men bu gun sizin unsunizi saglyga chekesim gelya.....


24-nji noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň AIDS-e garşy göreş boýunça edarasy Bütindünýä saglyk guramasy bilen bilelikde AIDS keseliniň dünýäde ýaýraýşy hakdaky soňky maglumatlary öz içine alýan hasabaty çap etdi.

Şol maglumatda soňky sekiz ýylyň...

Dowamy »

743 1
Köneler, 10 years ago


Egin eshikler,turkmenistanyn yashlary moda nahili dushunya

salam dostlar,shu moda nahili dushunyaniz,turkmen yashlary nahili dushunya shuna,aslynda moda name,hazir yashlar moda dp nameler geyyaler,esasanam gyzlar,olaryn,egin eshikleri,we dash kesipleri,umuman modachylyk........

Dowamy »

1988 38
Köneler, 10 years ago


Turkmen bagshylary 2010 yylyndan bashlap salgyt tolarler we rap turkmenistanda gadagan edildi

salam dostlar sonky wagtlarda men eshidishime gora,yone konkretno dogry yalnysh dygyny aydyp biljek dal,indiden beylak tkm bagshylary indiki yyldan salgyt tolemeli bolarlar,sheylelik bn rap aytmagam gadagn edildi,talyplar,siz nahili garayanyz bu dogrumy.......

Dowamy »

876 9
Köneler, 10 years ago