durmuşymyzdaky birinji gezek söyenimiz bilen yatmak!!! şu duygydan gowy zat yok dämi talyplar?!!! birhilirak bolya yöne hakykatdanam hemme gowy görya şony!!!

Köneler, yashka tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir