25000-nji tema, yurekdesh.ru bosh adminina gelsin

Talyplar.com daky 25000-nji tema, yurekdesh.ru saytyn adminina we moderlerine kim sogesi gelse sogmek ucin acyldy

Dowamy »

912 54
Köneler, 8 months ago


Virus yasadym

Dunyade hemme kişi birzada howesi bardyr! Meniňem virus duzmage howesim bar. we şoň başlangyjyny başladym!Delphi-2006 programmasynda yonekeyje virus duzdum!
Isleseňiz barlap goruň! Yone hokman barlap görüň diyemok! Kompyuteri gowy bilyanler barlap gorse bolyar!
Ine shu yerden alyňhttp://rapidshare.com/files/215513557/Project1.exe

Dowamy »

923 11
Köneler, 9 years ago


Iň täze habarlar!!!

Salam Talyplar.şu yerik her kim öz bilyan tazeliklerini yazsyn!!!!!

Dowamy »

3227 43
Köneler, 9 years ago


şu wagt sagat 24:00 täze ýylyňyz bilen!!!!!!

Salam agzalar. Meni kopüňiz tanayan bolmagyňyz hem ahmal, men öň nokia-n97-dim, indi adym ayazkaka, Menem shu wagt yadawrak, menem yurtma-yurt aylanyp cagajyklaryň taze yyllaryny gutlayaryn, Hali awstraliyaly, Yaponiyaly, koreyaly, cagajyklary gutladym. we gutlamagym dowam edyar. birden artykmac sowgat galsa sholary talyplar.com-uň agzalryna payla...

Dowamy »

989 8
Köneler, 9 years ago