bu blog aslynda "nurjylar kimler?" diyilyan blog bilen gaty baglanyşykly, sebabi, anyrdaky agzalyan grupba, şahsyyetlerin, baş maksady: "hudayyn razyçylygy" bolup duryar. Yagny bu "men huday yoly, musulmançylyk üçin ahli zady etmage tayyar.." diymek bolyar. Hawa, dinin gowy taraplary barada, gaty uzyn zatlar yazylyar, şonun üçinem, hazir dünyanin köp bölegi dine bagly. (Men bulary islamok. Olary ayratyn blogda açyp bilersiniz) Bu blogda dinin watana, jemgyyede, maşgala, adamzada, adam şahsyyetine kemçilikleri, zyyanlary, we ş.m. dineje tankytlayjy usulda söhbetdeş bolalyn.

Köneler, Erkin666 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir