Salam, www.talyplar.com-yň gadyrly agzalary. Agşamyňyz haýyrly bolsun we Ýigitlerimiziñ güni bilen.
Garaz, bu mowzugy açmagymyň sebäbi şugünki guran konferensiýama gelen agzalara minnetdarlyk bildirmek isleýärin. Bugün hem meniñ telefonymda käbir agzalar konferensiýa goşmak mümkinçiligi bolmanlygy sebäpli käbir agzalara jañ etmäne kömek edeni üçin @Pegas atly agzamyza ullakan minnetdarlyk duýgusyny bildirärin. Garaz, Bu günki guran konferensiýamyza:
1. Perhat Sabirovv
2. Black Wolf
3. Pegas
4. Aysenem92
5. Lukman_Gyz
6. Xyivenia
7. BeZZaT
8. Döwlet Aşyrovv
9. Mr_Arsen
10. Tiko
11. Atash_Zergar - dagylar gatnaşdy.
Şugünki konferensiýamyzda saýtymyzdaky käbir agzalarymyz barada, Ýer tekizmi ýada togalak hakynda, Edebiýat barada gürrüň etdik. Konferensiýa meni sylap gelen agzalar ähliňize sag bolsun aýdýaryn. Ýeneki konferensiýada duşuşýançak sag boluň. Indiki konferensiýa hem geljek hepdäniñ duşenbe güni bolar diýip umyt edýän. Ýenede birzat üçin meni bagyşlañ telefonymyñ zarýady gutarany üçin konferensiýa öçürüldi.

Konferensiýanyñ dowamlylygy - 2sagat 9minut
23.02.2021ý 00:23

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir