Gelip gorun herkese nesip etsin!

gelip gorun harkese nesip etsin!

Dowamy »

214 10
Täzelikler, 2 days ago


GABANSYN.

ŞEÝLE BIR YAŞA DURMUŞ SENI GABANSYN!
ŞEÝLE BIR SÖÝ ÖLÜM SANA REHIM ETSIN!
ŞEÝLE BIR DOST BOL,DOSTY BOLMADYK UTANSYN!
ŞEÝLE BIR YNSAN BOL ENEN-ATAN SANA GUBANSYN!

PÄK YNSAN BOL JENNET SENI SORASYN
AK YUREK BOL ALLAN ÖZI SENI GORASYN.
SEN AHSIYETIN BUTIN DUNYÄ YARASYN.
GÜLÜP ÝAŞAN GÜL ÝÜZÜŇIZ S...

Dowamy »

75 6
Edebiýat, 3 days ago


EJE!

BU YUREGIM BEDENIME SYGANOK.
EJE MENI HALAS EDAY SOYGUDEN!
YADADYM MEN BU HASRATLY GAYGYDAN,
EJE MENI HALAS EDAY SOYGUDEN!


GIJELERNE UKY GELMEZ YANYMA,
YANYAN HER GUN BIR WEPALYN ODYNDA.
SENDEN BASGA KIM YETISER DADYMA.
EJE MENI HALAS EDAY SOYGUDEN.

BAGTYDYR OYDUP SALDY...

Dowamy »

26 2
Edebiýat, 3 days ago