Allah Gurhanda musulmanlara Käbä gitmegi buýurýar. Bakara, Ankebur we Kasas ýaly sürelerde Käbäni goraýandygyny, howpsuz ýerdigini aýdýar. Ýöne Koronawirus howpy sebäpli Käbä barmak gadagan edildi. Araplar Gurhanda aýdylanlara ynanmaýan ýaly, koronawirus sebäpli Käbäniň howpsyz däldigini ýagny Allahyň gorap bilmejegini aýdýan ýaly boldy. "Ynanmak we bilmek" mowzugymda aýdyşym ýaly Eger Allahyň gorajagyny bilsediler, hat-da ynansadylar Käbäni ýapmazdylar.
Geçen Anna güni bolsa koronawirus howpy sebäpli musulman Eýranyň taryhynda ilkinji gezek ähli şäherlerde juma namazy gadagan edildi. Allahyň parzyny koronawirus sebäpli ýatyrdylar.
Şeýlelikde häzirlikçe hasap: Koronawirus 2-0 Allah

Täzelikler, Panturkist tarapyndan 4 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir