Bu düşnüksiz zatlar kime gerek????

Salam agzalar! Düşünmedim bu sonky açylan düşnüksiz inlisçe temalar kime gerek??? Oglanlara degişli bolmasa bize-hä asla gerek dal.Bir tema bolsa-da jahennem.Gaty köp sahypany tutup goyupdyrlar.Hekaya dal goşgy dal bular yaly temalary sport saytlarynda açmaly eken...

Dowamy »

210 3
Sorag-jogap, 1 month ago


Bilyaniniz barmy?

Salam gadyrly agzalar! Eger-de aranyzda bilyaniniz bar bolsa aydayyñ,yöne anyk jogap gerek.Sport we syyahatçylyk instituty töleglimi ya stipendiyaly?

Dowamy »

280 2
Sorag-jogap, 6 months ago


Salam.

Salam hemmelere Yürekdeş.ru name sebapden yapyldy? Admin haysy agza bilen onuşmasa,şony ban edip,registrasiyany yapaymaly eken-da.Bu-ya bolmady.Ön ertir.comyn blokda duranam yetik.

Dowamy »

927 25
Köneler, 1 year ago


Her çemenden bir gunça...

Haysydyr bir sayta zat yazsanyz,hökman şahsy kompyutere ya başga bir zada sohranit edin,yogsam azabybynyz puç bolar...Sayt bloklanar ya ş.m.


İnternet işlemese begenin,real durmuş bilen tanşarsynyz,hakyky durmuşyn has gyzyklydygyna göz yetirersiniz...


Gün dogsa jahan yagtylar,yöne ay-yyldyzlaryn gözellig...

Dowamy »

598 1
Köneler, 1 year ago