Türkmenistanyň taryhy soragnamalar (ýokary okuw jaýlary üçin)

Salam hormatly agzalar !Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna synanmakçy bolýan agzalarmyz, myhmanlarmyz bar bolsa T-nyň taryhyndan synag soragnamalary bar(jogaplary bilen bile)
kim almak islese habarlaşyp bilersiňiz
IMO +99361892256

Dowamy »

227 0
Täzelikler, 4 months ago


Hytaýyň okuwy barada maglumat gerekdi hormatly agzalar

Salam hormatly agzalar!Talyplar.com saýtyna agza bolmak maňada bu gün nesip etdi.Bu saýta agza bolanyma begenjimiň çägi ýok.Hormatly agzalar maňa biraz kömek edip bilermisiňiz!Araňyzda Hytaý döwletinde okaýan ýada şol ýurda egzamen tabşyranyňyz bar bolsa ol okuwyň hünärleri okuw şertleri ýaşaýyş şertleri barada maglumat berseňiz meniň bilen birlikd...

Dowamy »

575 27
Bilim, 5 months ago