Owadan sen mahriban sen ezi sen, seni mydam sheyle halda goreyin. Yalnyz bolsan menem yalnyz yuregmin, bolup sana den yarysyn bereyin. Misli laldym bashda seni gormankam, bu gun bolsa sayrayaryn yshkynda. Yigit kalbym beyle yaynap gormandi, ya gudrat bar ya jady bar keshbinde. Ir saherler yuregime ot salyp, peyda bolyan mahriban gyz hushumda. Ak lybasly durmush toyun tutyanyn, oten agsham gorupdurun duyshumde. Belki-de gyz yalnyz daldir yuregin, wah sheyle bir bolmawersin ylayym. Yalbaryan omurlik mana bagyshla, ogryn bakyp yylgyrshyny mylayym.

Köneler, wulkan tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir