Türkmen pop aýdymçylary näme üçin aglap biwepalyk aýdymlaryny köp aýdýarlar???!!!ýa dogurdanam türkmen gyzlary şeýle biwemyka???ýa bolmasa açylýan gözgyny mowzuklaram muña şaýat bolup biler.

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir