» Bökmeýän yekeje haywan pildigini, » Bir duyeguşun gözünin beynisinden uludygyny, » sygyr süydünde pH mukdary 6-dygyny, » Krokodiliň gözleriniň arasyndaky aralyk, ayaklarynyň ululygyna deňdiginin, » adam, gözüni günde ortaca 100.000 gezek gyrpyandygyny, » ABS’nyň California ştatynyň Ukiah obasyndaky agajyň 112,8 metr uzynlygynyň bolup, ol dunyadaki iň uzyn agac hasaplanyandygyny, » Raklaryň ganynyň mawy renkdedigini, » çybynlaryn 47 dişinin bardygyny, » Jiraflaryny 35 sm uzynlykda gara diliniň bardygyny, » Ulitkalaryn 25.000 toweregi dişiniň bardygyny, » Krokodillerin has çuňluga çümmek üçin daş yuwudyandyklaryny, » Syrkawlamayan yeke jandar - akuladygyny, » Adamlaryň ölümine in kop sebap bolyan hayvan cybyndygyny, » Bir sinegin tizliginiň sagatda 8 kilometra barabardygyny, » Atlaryn bir ay ayakda durup bilyandiklerini, » Sonky 4.000 yyl icinde hiç bir haywanyn eldekileşdirilmedigini, Pillerin holtumyna 7 litr suw sygyandygyny, » Garynjalaryn hinlerini enekleri bilen gazyandyklaryny, » Garynjalaryn hinleriniň takmynan 4-5 gatlydygyny, » Garynjalaryn, iymitlenme otaglarynyn, iymitlerinisaklayan otaglarynyn bardygyny we ozlerini dashky faktorlardan goramak ucin her-hili duzak tayyarlayandyklaryny, » Syçanlayn 5-nji gatdan düşse-de, hic-hili zyyansyz halas bolup bilyandiklerini, » Syçanlar suwun akymyna garshy 1 km cenli yuzup bilyandiklerini, »Bir jubut syçanyn, yylda 500, üç yylda 20 million sycanjyk dunya indiryandiklerini, » Sycanlaryn Awstriyadan bashga hemme yerde yaşayandyklaryny, » Bir syçanyn ömrünin 1-2 yyldygyny we olaryn 500’den kop gornsuhinin bardygyny, » Her bir adamyn beynisinin 90%’nin suwdugyny, » Beyindaki nerw damarlarynyn 40%’nin protein, 51-54%’nin bolsa yagdygyny, » Bir bitiň omri boyunça 200-300 yumurtga ondurdigini, » Yetishen bir bitin her çokushynda, takmynan, 0,008 gr gan soryandygyny, » çaga akulalaryn 3000 sany dişinin bardygyny Bilyärdinizmi???

Köneler, Ayyuzli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir