Agzalar meniñ aýtjak bolýan zadym men bu saýta ýany ýakyn agza boldum hicinizide tanamok tany$ bolsak govy bolaýjak ýalyda heriniz özuniz hakda gurrun berseniz sizden minnetdar bolardym.

Köneler, yalancy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir