Men dushunmedim, Yone Yslam dinine ters bir kino chykaranlary uchin Liwiyada Amerikan ilchisini we uch sany komekchisini olduripdirler. Halk protest bilen kocha chykypdyr oydyan. Sheydibem ilchihana gelip ichine girip bu jenayaty edipdirler. Dunyade kop syyasy ishgarler we tanymal adamlar bu hereketi yazgarypdyrlar. 11-nji sentyabr guni o kinony goybermeklerem birhili welin olanam ilchini oldurmekleri gowy bolmandyr. Amerikanlar Saddam Huseyinem Gurbanlyk guni asypdylar.

Köneler, Gooool tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir