Sen gitdin! Ozem gaty uzaklara gitdin, indi ol yerden asyl yzyna geljek gumanyn yok. Ol yerde seni nahili garshy aldylarkan? Men bilemok, bilmeyanim ucinem sheyle gynanyan sen hakda kan pikir edyan. Yone pikirlerin hic bir bitiryan ishi yok. Olar men beryan soragma jogap berip bilenok. Ony pikirlera dal asyl bu dunyade gezip yoren janly jandarlaryn hic birem jogap berip bilmez. Sewabi sen bu dunyaden menden ahli yakynlaryndan hoshlashyp o dunya goch etdin. Hazir mana sheyle bir agyr soz bilen aytmagam kyn. Sen yanymda yok indi hic bolmarsynam, indi owadan gozlen chunlugna gachyp, sen bilen bileje chay ichip yada bileje bir yerlere aylanmak sahel zada ozalkylar yaly gulushup shatlanmak dyzynda bashymy goyup seni soygulemek indi mana yok. Ynha shu zatlardan juda bolanym ucin gynanyan, ha senem oz dunyande men hakda pikir edyan bolsan, meni alada etme men gowy sag salamat ishlap yorun, dine sen yetenok arada bir gije oyandymda sheyle begendim sewabi sen meni terk edip gidelin seni birinji gezek duyshumde gordum. Sen men elimden tutyanda bir dagyn yokarsyna cykaryan we shol yerden bileje dagyn etegindaki obanyn ustunden ashaklygna seredip duryas yone shol duyshumdede meni azajyk gamlandyrdyn sewabi sen yuzun salykdy pikirli gozler bilen shol bir yerik seredip durdun, birdenem yor gideli diydin, ana shojagaz yerde oyandym we seni in bolmanda duyshumde gorenme begendim. Hawada indi sen dine yatlama bolup galaydyn. Yatan yerin yagty jayyn jennet imanyn hemra ruhunam shat bolsun!

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir