Salam hormatly agzalar.ŷagdaŷlanyz gowydyr diyip umyt etŷan.eger biler bolsak... *dunŷanin naçe prosenti suw bolsa,adamyn hem shonça prosenti suwdur! Meselem,100 kg agramly bir adamyn bedeninde 70 kg-a golay suw bardyr. *allatagala biologik ritmi ynsana eneden dogulmadan ôñ beripdir.oran tasin zat,ŷagny,çaga heniz ene garnyndaka onun yureginin urush sany enesinin yuregi ertir b.n 60 gezek uryan bolsa,çagasynynky-da 60 gezek,öyle salkyn 80-ne ŷakyn bolsa,babeginiñki-de 80-ne ŷakyn urup,yene-de shol bir parallellik hiç uŷtgemezden dowam edyar. *bir hadysda: "sizin içiñizden birisi ŷag çalynmak islan wagty gashlaryndan çalyp bashlasyn,çunki beŷle edilmesi bash agyrysyny aŷrar.gashlar,adamoglunyn synasynda ilki biten tuŷlerdir" diyip aŷdylŷar. *ŷyldyzlar energiŷanyn dine 10 %ulanyp bilyaler.ahyrsony olar hem adamlar ŷaly aradan ayrylyarlar. *geçirilen barlaglar ahli ŷyldyzlaryn maddanyn bir menzeshdigini gorkezdi. (wodorod,geliŷ,suw we sh.m.) diymek,ahli ŷyldyzlary ŷaradan hem birdir... *

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir