Men $u temany açmak bilen hormatly agzamyz Aýûzlije ýaranok sagamanja gutular ýaly ho$ söz aýdalyñ hassañ dermanlarynyñam biri ho$ sözdir ho$ söz aýdalyñ birek birege

Köneler, metehangokdepe tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir