Saherin merkezinde yeke yasayan garrynyn oyi gaty hapady. Ahli yerde mor-mojekler gezisip yordi. Kerepler yyllap ayrylana menzanokdy. Galan gacan corekdir nahar bolekleri otaga yakymsyz ys beryadi. Garry zir zibilleri yygnap olary satyp yada oyune getirip gon gorjek bolardy. Ogly gyzy bolmanson on bu yagdayna komek etjegem yokdy bu oy hem ona ejesinden galandy. Onun oyi merkezde bolany ucin ony satmagy on puly bilen sanlyja omrini yasar yaly basga yer almakcydy. Oyunin satyljagyny malim edyan kagyzy kerep tutan aynasyndan asdy bu oy dasyndan seyle haraba gorunyadi ahyry bir alyjy geldioyi synlap alarman boldy hem elinde basga birine netlan yone sol pursat name ucindir su garra bermegi yuregine duwen ter cemenleri garra berip dolanjagyny aydyp oyden cykyp gitdi. Garry gulleri gaty gowy gordi olara indi kuyze gerekdi oydaki kuyzani yuwup ardyp gulleri ona saldy ony skafyn ustunde goydy skaf seyle bir hapady welin gulli guldan ona gelismedi ol skafy arrasalady sonra tamiz skaf bu hapa otaga gelismedi ol hallylary yuwdy oyleri supurdi tutuleri yuwdy garaz gerekmejek zatlary zyndy oy gorke geldi garry isledikce acyldy gonsular yagdayy genirgenme bilen kabul etdiler oy hem tamiz hem owadan gorke gelipdir. Haliki alyjy gelende yagdayy gorup gaty gen galdy garry bolsa oyi satmakcy daldigini aytdy hem guller ucin yene bir gezek sagbolsun aytdy

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir