Salam saytdaslar siz bilen didarlasanyma diysen begenyan men su gun kellamde aylap cozgut tapyp bilmedik meselami siz bilen pikir alysmak arkaly cozmegi meyillesdiryan %d%ainede mesele adam kate edepli boljak bolup iki yuzli bolmaly bolya meselem aydaly halamayan sana tapsa yamanlyk etjek bir tansyn bar olam yygy yygydan sen gapyndan gelya sony garsy almagyn iki usuly bar ya icindaki ahli yigrenjini yuzune purkup ozun rahatlamaly yada yasama edepli bolup gel gec etmeli hatda cayam bermeli yone yzyndan gaty gaharyn gelya su yagdayda siz bolsanyz edepliligi saylardynyzmy ya gowne degiji hem tertipsiz bolsa gonumelligi

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir