VS Ýene şol gün boljak ikinji oyunam Russiýa - Çehiýa. 8-nji iýunda 23:45-de başlar. Bu oýunada öz prognozlaňňyzy goýup bilersiňiz. Ýene Ýatladýas: Brawo agzanyň aýtmagyna görä 1-nji ýere 20manat, 2-nji ýere 10manat, 3-nji ýere 5manat sowgat bar diýipdi. Onda başladyk!

Köneler, messibet tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir