şu günler beýle bir üýtgeşik mowzuklaram açylyp barmansoň, menem şu saýtyň soňky döwür iň bir aktiw agzalaryndan biri bolan nohurlyagza dostumyz bilen söhbetdeşlik gurap, tanyşlyk açaýaly diýdim. elbetde eger nohurlyagza dostumyz kabul etse. kabul etmese gürrüňi ýok, açan mowzugymyz boşlugyna arhiwe siňer gider.

Köneler, vipboy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir