Salam talyplar.men ýazjak diýen makalamy size hödürleýän,gyzlar hakda. hazirki zaman gyzlary dine dashky gornushi boyuncha bahalandyryp,hasiyetlendirip bolmaz.ozuni alyp baryshy we ichki dunyasi dashky gornushinden duypli tapawutlanyp biler.gepleshikde oglanlaram,gyzlaram koplench medeniyete we gylyk-hasiyetlere uly uns beryarler.kawagt biz oz kemchiliklerimizi gorup bilmeyaris,emma olary yok etmeli.oz hasiyetine,edep-gylyklaryna uns ber,turkmen gyzy!belkem shondan sen ozunde bir "minusy" taparsyn!Chunki hich hachan gowy tarapa uytgemek gich bolmaz.Menin berjek maslahatlarym sana we bashgalara komek eder diyip umyt edyarin! *Adamlara olaryn senden garashyanyndan has kop ber. *Eshidyan ahli zatlaryna ynanma. *"Meni bagyshla,ezizim" diyeninde gozune seredip diy. *Oykelek bolma. *Islendik yagdayyn gowy tarapyny tapjak bol. *Bar bolan zadyna guwan. *Hemishe yuzune kop kosmetika chalyp oturma,kop oglanlar senden dashlashar. *Gurlande howlukma,aydyan zatlaryny ilki ichinden pikirlenip,filtrdan gechir. *Senden senin bilmeyan soragyny sorasalar,ya-da senin pikirinche "birhili" sorag berseler pikirlenman jogap berjek bolma."Name uchin menden muny sorayanyz?" diy. *Bolgusyz zatlar uchin dostlugy yykyp oturma,dostlugyn bahasy yokdur. *Oz yalnyshlygyny ykrar etmegi,oz yalnyshyny boynuna almagy bashar,bu hasiyet kop gyzlarda yoklugy sebapli bahasy ulydyr. *Soz berip sozunde durmanyndan woobshe soz bermedigin gowudyr. *ilin arzuwynyn ustunden gulme!Arzuwsyz adam ruhy taydan in geday adamdyr. *dashky gornush aldawchydyr,adamy dashyndan seredip baha berme. *oz onunde maksat goy we hokman shol maksada yet. *hemishe ozun hakda gurlap oturma,dash-toweregindakileri yadadarsyn. *kalbynda romantika bolsun,emma hemishe dunya gulgune aynekli seretme! *her bir sohbetdeshin bilen mylakatly gurlesh,ol adam sana dereksiz bolsa-da. *seni yenilkelle diyip pikir etmeklerine yol berme! *garashylmadyk zatlaryn boljagyna garash. *durmushyn her bir pursadynyn gadryny bil. *yurege dushgunch bolma. *ashakdaky beyik adamlaryn aydanlaryny yadynda sakla,olar senin durmushyndaky kyn meseleleri chozmage komek eder,ya-da woobshe senin durmush hakdaky pikirlerini uytgeder: "Soymek birek-birege seretmek dal-de,iki bolup bir tarapa seretmekdir" A.Saint-Eksyouperi "Owadanlygam bir sha-ayalydyr.Yone oran az wagt dolandyryar" Sokrat "Gyzlaryn in bir yurekden chykan sozunde-de birazajyk syr galmalydyr" P.Bourge "Bilimin koplugi dal-de hili has wajypdyr.Oran kop zady bilip,in esasy zady bilmesen bolmaz." "Hich zat aydyp bilmeyan adam in kop gurleyan adamdyr" L.N.Tolstoy "Dunya bir ajayyp,owadan kitapdyr.Emma okap bilmeyanler uchin biderek zatdyr" K.Goldoni "Erbet garshylygy bashyndan gechirmedik beyik ish yokdur" F.Volter "Gaty gich hodurlenen komek hich kime gerek daldir" R.Trench

Köneler, idealman92 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir