Komek gerek!

Hayysh edyan bilyan okuwlarnyz barada maslahat berayin! Turkmenistanda ya-da dashary yurt.

Dowamy »

1099 18
Köneler, 7 years ago


Ýaş wagtyň

Dagyň arslany ýaly,
Güýçlisiň sen ýaş wagtyň.
Düzüň böwürsleni ýaly,
Ötgürsiň sen ýaş wagtyň.

Ne dana sen, ne alym,
Tüýs wagtydyr, al ylym,
Diliň däl, işlet goluň,
Gujurly sen ýaş wagtyň.

Gunça bolup açylyp,
Bägül borsuň goçalyp,
Gözden düşme kiçelip
Ejizl...

Dowamy »

1040 11
Köneler, 9 years ago


Size gutlagym!

Salam hormatly talyplar.com-n agzalary! Sizi yetip gelyan (yagny ertirki) Galkynysh, Agzybirlik we Magtymguly-Pyragynyn shygyryet guni bilen tuys yuregimden gutlayan! Ertir agzybirlik guni gelin agzybirje bolalyn! Ichinizde shahyrlarynyz bar bolsa ustunlik arzuw edyan!

Dowamy »

1485 58
Köneler, 9 years ago


Beyik Yenshin 66 yyllygy

Watan Gahrymanlarymyzyň hormatyna bellenilýän baýramçylyk bilen sizin hemmanizi gutlayan!

Dowamy »

916 15
Köneler, 9 years ago


Beyik Yenshin 66 yyllygy

Watan Gahrymanlarymyzyň hormatyna bellenilýän baýramçylyk bilen sizin hemmanizi gutlayan!

Dowamy »

683 6
Köneler, 9 years ago


Meseler

angel91-adamlara goldaw bermek boyuncha ministr
(idealmanyn buyrugy bilen)

islendik mesele boyunch yuz tutup bilersiniz! bashardygymdan jogap bererin!

Dowamy »

1235 39
Köneler, 9 years ago


Aydymlar chemeni!

Aydym aytmak isleyanler uchin tema!

Dowamy »

6508 154
Köneler, 9 years ago


Belki dushunishmezlikdir.

Mena teman adyna name diyjegimi bilmedim. Men bir joram bar. Ol omrunde bir gezek soyup, soyeni bilenem soyushdi. Olar bir-birini diysen gowy goryadiler. bir-birege mynasyp. Gyz oglana, oglan gyz yarayady. Gyz oyundakilerin razymy ya razydaldigine bilmese-de ona barmakchydy. Oglanam ony almakchydy. Kopulenzch olar tel.-de gurleshyadiler. Gyz kan...

Dowamy »

2237 49
Köneler, 9 years ago


Bedew bayramy

Hormatly talyplar.com-yn agzalary! Sizi yetip gelyan "Turkmen bedewinin bayramy" bilen gutlayan. Goy Ahalteke bedewlerimizin shan-shohraty has-da artsyn!

Dowamy »

1677 21
Köneler, 9 years ago


Yene aranyzda!

Hemma salam! Hudaya shukur men yene sizin aranyzda! men kop wagtlap girip bilmedim. achar sozum yatdan chykdy. men Yazlale!

Dowamy »

957 27
Köneler, 9 years ago