Салам comуn агзыбир агзалары. Саг аманжа отуранмысыныз. Мен шу теманы ачмагмын дуйп себэби. Бизин хорматлы агзамыз болон camrу достумузы етип гелен доглан гуну билен гутлаярын. Гутламак билен она жан саглый, ишде дост ярларын арасында белент абрай дилейэрин. Гой бейик аллажан сенин йолыны ве гележегни оз калбын ялы пэк етсин.

Köneler, Bahbit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir